ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2559

 

พิธีพระราชทานเพลิงศพ ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 เวลา 17.30 – 19.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ได้จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 95 ท่าน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ ได้กล่าวขอบคุณญาติของผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา จากนั้นเป็นพิธีวางพวงหรีดเพื่อเคารพศพของอาจารย์ใหญ่ โดยผู้แทนของนักศึกษาแพทย์ทั้ง 3 สถาบันได้แก่ คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี ม.มหิดล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ม.มหิดล ตามด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ศาสตราจารย์ นพ.ปิยะมิตร ศรีธารา คณบดีคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี ศาสตราจารย์ ดร.จงกลณี วัฒนาเพิ่มพูน รองคณบดีฝ่ายแพทยศาสตร์ และบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ในฐานะผู้แทนของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล รองศาตราจารย์ ดร.สุขุมาล จงธรรมคุณ คณบดีฝ่ายงานคลัง คณะวิทยาศาสตร์ ในฐานะผู้แทนของโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท และปิดท้ายการวางพวงหรีดเคารพศพอาจารย์ใหญ่โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์ จากนั้นเป็นพิธีสวดพระอภิธรรมศพให้กับอาจารย์ใหญ่ โดยมีผู้ร่วมงานกว่า 800 คน

พิธีพระราชทานเพลิงศพผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 9.00 -11.00 น. ณ ฌาปนสถาน กองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน กรุงเทพฯ โดยมีการเชิญศพเวียนรอบเมรุ และเชิญขึ้นตั้งบนจิตกาธาน ข้าราชการสวมเครื่องแบบปกติขาว และนักศึกษาเข้าแถวรับขบวนอัญเชิญเพลิงหลวงพระราชทาน จากนั้นประธานในพิธี รองศาสตราจารย์ ดร.จงกลณี วัฒนาเพิ่มพูน ทอดผ้าบังสุกุล และประกอบพิธีพระราชทานเพลิง โดยมีญาติ คณาจารย์ และนักศึกษาร่วมกันวางดอกไม้จันทน์ และประกอบพิธีเผาจริง โดยมีผู้ร่วมงานกว่า 1,000 คน

ในวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2559 ผู้แทนอาจารย์ นักศึกษาแพทย์และญาติ ได้ร่วมกันเก็บอัฐิและลอยอังคาร ณ เกาะเกร็ด จ.นนทบุรี 

ถ่ายภาพ : นายนภาศักดิ์ ผลพานิช
เขียนข่าว : รองศาสตราจารย์ ดร.สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวอริศรา เฉิดมนูเสถียร