ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2560

 

การสอบภาคปฏิบัติ การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 49

วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00 – 14.00 น. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 49 เริ่มต้นการเข้าสู่สนามสอบภาคปฏิบัติ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยใช้เวลาในการสอบทั้งหมด 5 ชั่วโมง หลังเสร็จสิ้นการสอบภาคปฏิบัติ เป็นกิจกรรมการผ่อนคลายผู้เข้าร่วมการแข่งขันด้วยการฝึกศิลปะมวยไทย ซึ่งเป็นศิลปะการต่อสู้ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นของชาติ โดยเด็กๆมีความสนใจและตั้งใจฝึกฝนศิลปะมวยไทยเป็นอย่างดี สร้างความสนุกสนาน และได้เรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามของคนไทยที่มีความสำคัญคู่กับวัฒนธรรมไทยมาอย่างช้านาน

 

ถ่ายภาพ : ทีมงานคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เขียนข่าว : นางสาวจิณนพัฒ มหานนท์
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวเฉิดฉันทร์ ราชบุรณะ