ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2560

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 

ถ่ายภาพ : นางสาวปัณณพร แซ่แพ
เขียนข่าว : งานประชาสัมพันธ์
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวอริศรา เฉิดมนูเสถียร