ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2560

 

นศ. ภาคคณิตศาสตร์ คว้าทุนการศึกษาและรางวัลการศึกษา จากสมาคมประกันชีวิตไทย กว่า 49 ราย

วันจันทร์ที่ 31กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ถ.รัชดาภิเษก สมาคมประกันชีวิตไทย มอบทุนและรางวัลการศึกษา พร้อมทั้งรางวัลของ Oriental Life Insurance Cultural Development Center (OLICD Center) ประจำปีการศึกษา 2559 ให้กับนิสิต นักศึกษาที่เรียนดีสอบได้คะแนนสูงสุดในสาขาประกันภัย และวิชาที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิต โดยจัดสรรงบประมาณกว่า 721,000 บาท ให้กับนิสิต นักศึกษาจำนวน 97 คน เพื่อส่งเสริมเยาวชนไทยให้มีคุณภาพการศึกษาด้านการประกันภัยที่เป็นเลิศ และเพื่อผลิตบุคลากรคุณภาพเข้าสู่วงการธุรกิจประกันชีวิตไทย โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดต่อเนื่องยาวนานถึง 42 ปี สามารถส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนก้าวสู่อาชีพสายประกันชีวิตและประกันภัยเป็นจำนวนมาก และในปีนี้นักศึกษา ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลรวมจำนวนทั้งสิ้นกว่า 49 คน จาก ดร.อภิรักษ์ ไทพัฒนกุล กรรมการประจำคณะอนุกรรมการคณิตศาสตร์ประกันภัย ถือเป็นการส่งเสริมเยาวชนที่มีความสามารถในด้านคณิตศาสตร์ เพื่อจะก้าวสู่การเป็นบุคลากรคุณภาพให้กับวงการธุรกิจประกันชีวิตต่อไป

 

ถ่ายภาพ : นางสาวปนิดา พยุหกฤษ
เขียนข่าว : นางสาวปนิดา พยุหกฤษ
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวอริศรา เฉิดมนูเสถียร