ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2560

 

พิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.10 น. ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท พร้อมเพรียงกับทางมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ที่ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายเป็นพระราชกุศล โดยได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์ และสามเณร จำนวน 66 รูป จากวัดมหาสวัสดิ์ มารับบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ บริเวณหน้าสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปฏิบัติงานและนักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการจัดพิธีเพื่อแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงครองราชสมบัติ สืบราชสันตติวงศ์ เฉลิมพระนามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสวยราชสมบัติ รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานและทรงอุปถัมภ์โครงการมากมาย อาทิ โครงการทุนการศึกษาเพื่อนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายต่อเนื่องไปจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า โดยไม่มีภาระผูกพันที่ต้องใช้ทุนคืน ด้วยพระราชประสงค์ให้เยาวชนเจริญเติบโต สามารถพึ่งตนเองได้อย่างมั่นคง และเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพของประเทศ อีกทั้งทรงทุ่มเทพระวรกายปฎิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ด้วยความวิริยอุตสาหะอย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย สะท้อนถึงพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในการขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่พสกนิกร สืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เพื่อประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติและราษฎรชาวไทยทุกหมู่เหล่าสืบไป

 

ถ่ายภาพ : นายนภาศักดิ์ ผลพานิช
เขียนข่าว : นางสาวจิณนพัฒ มหานนท์
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวอริศรา เฉิดมนูเสถียร