ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2560

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ Biotech Group in National Chung Cheng University (BioCCU) ประเทศไต้หวัน

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพและงานความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับคณะนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญจาก Biotech Group in National Chung Cheng University (BioCCU) ประเทศไต้หวัน จำนวน 5 ท่าน และร่วมพูดคุยปรึกษาหารือด้านความร่วมมือทางวิชาการกับคณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 10:00 – 11:00 น. ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมมือกับ National Chung Cheng University (NCCU), Taiwan เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางด้านวิชาการ และงานวิจัย และในโอกาสนี้ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ และ National Chung Cheng University (NCCU), Taiwan ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการร่วม ในหัวข้อ “Biomedical Science and Beyond” ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข โดยวิทยากรจากภาควิชาต่างๆ ในคณะวิทยาศาสตร์ และ Biotech Group in National Chung Cheng University (BioCCU)

 

ถ่ายภาพ : นายดิเรก อุ่นแก้ว
เขียนข่าว : นางสาวจิณนพัฒ มหานนท์
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวเฉิดฉันทร์ ราชบุรณะ