ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2560

 

พิธีทำบุญ 98 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัด “พิธีทำบุญในโอกาสครบ 98 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข” ในวันพุธที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 9.45 น. ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด อมรสมานกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ ผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้ปฏิบัติงานภายในคณะวิทยาศาตร์เข้าร่วมพิธีจำนวนกว่า 260 คน กิจกรรมภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการ วิดีทัศน์ประวัติศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุขให้รับชม พร้อมถวายภัตตาหารเพลและเครื่องไทยธรรมแก่พระสงฆ์ ภายหลังจากเสร็จพิธีผู้ร่วมงานจึงรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

 

ถ่ายภาพ : นายเทพทัต คุ้มสังข์
เขียนข่าว : นางสาวปัณณพร แซ่แพ
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวนุชสรา บุญครอง