ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2560

 

ประเทศไทยส่งต่อการเป็นเจ้าภาพในพิธีปิดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 49

ปิดฉากลงอย่างสวยงามกับการเป็นเจ้าภาพครั้งสำคัญของ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะตัวแทนของประเทศไทย ในการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 49 ตั้งแต่วันที่ 7 – 14 กรกฏาคม 2560 ที่ผ่านมาและมีพิธีปิดอย่างเป็นทางการในวันนี้ 14 กรกฎาคม 2560 ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีประธานในพิธี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทั้งการประกาศผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการ และพิธีมอบเหรียญรางวัลแก่นักเรียนผู้แทนประเทศ ประกอบด้วย เกียรติคุณประกาศเหรียญทองแดง เหรียญเงิน และเหรียญทอง การแข่งขันในครั้งนี้ ตัวแทนจากประเทศไทย คว้ารางวัล 2เหรียญทองโดย นายปภาภัทร์ ดิสนีเวทย์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม และนายวริศ จันทรานุวัฒน์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม กรุงเทพมหานคร และ 2 เหรียญเงิน จากนายบวรทัต บุญรักษ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม และนางสาวอภิสรา กวียานันท์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ สร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศและวงการวิทยาศาสตร์ไทย และเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆผู้ที่จะเข้าร่วมแข่งขันต่อไปในอนาคตได้ หลังจากพิธีประกาศผลและพิธีมอบเหรียญรางวัล Professor I-jy chang ( Chairman of ICHO Steering Committee ) ยังได้กล่าวขอบคุณต่อการดำเนินการจัดการแข่งขันของประเทศไทยที่ได้ทำหน้าที่เจ้าภาพอย่างสมบูรณ์แบบ พร้อมทั้งประเทศเช็กและสโลวาเกียขึ้นรับธงประจำการแข่งขัน จาก ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ และรองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อรับมอบหน้าที่ในการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันในครั้งต่อไป จากการแข่งขันตลอดระยะเวลา 8 วันที่ผ่านมา สามารถสร้างความประทับใจ และมิตรภาพให้กับผู้เข้าร่วมการแข่งขันได้เป็นอย่างมาก พร้อมทั้ง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะเจ้าภาพได้ทำหน้าที่การเผยแพร่วัฒนธรรมได้อย่างสมบูรณ์แบบเช่นกัน

 

ถ่ายภาพ : ทีมงานคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะกรรมการฝ่ายทัศนศึกษา และนักศึกษาผู้ประสานงาน (Liaison)
เขียนข่าว : นางสาวปนิดา พยุหกฤษ
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวอริศรา เฉิดมนูเสถียร