ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2560

 

Farewell Party กิจกรรมงานเลี้ยงส่งเพื่ออำลาผู้เข้าร่วมแข่งขันหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 49

หลังจากพิธีปิดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 49 ของช่วงบ่ายที่ผ่านมา ในวันเดียวกันนี้ 14 กรกฏาคม 2560 เวลา 17.00 – 21.00 น. ณ อาคารสิริวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ได้มีกิจกรรมงานเลี้ยงส่งเพื่ออำลาผู้เข้าร่วมแข่งขันหลังเสร็จสิ้นพิธีปิดการแข่งขัน ( Farewell Party) โดยผู้เข้าร่วมแข่งขันได้ร่วมรับประทานอาหารที่มีพร้อมเสิร์ฟถึงโต๊ะทั้งอาหารไทย ฮาลาล รวมถึงอาหารมังสวิรัติ เพลิดเพลินดนตรีจากวงดุริยางคศิลป์ การแสดงชุดแห่นางรำบนเสลี่ยงพร้อมกลองสะบัดชัย และรำ 4 ภาค พร้อมทั้งพิธีมอบโล่ และเกียรติบัตร แก่ผู้สนับสนุนการจัดงานหลักทั้ง 15 หน่วยงาน กิจกรรมในค่ำคืนนี้นอกจากจะเป็นการสังสรรค์ร่วมกันก่อนจากลาแล้วยังเป็นการสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมแข่งขัน ก่อนที่จะเดินทางกลับไปยังประเทศของตนในวันรุ่งขึ้นต่อไป

 

ถ่ายภาพ : ทีมงานคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะกรรมการฝ่ายทัศนศึกษา และนักศึกษาผู้ประสานงาน (Liaison)
เขียนข่าว : นางสาวปนิดา พยุหกฤษ
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวอริศรา เฉิดมนูเสถียร