ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2560

 

การสอบภาคทฤษฎี การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 49

วันที่ 5 ของการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 49 นักเรียนผู้เข้าแข่งขันเริ่มเข้าสู่การสอบภาคทฤษฎี ในวันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยในระหว่างที่นักเรียนทำการสอบ คณะอาจารย์ ผู้ดูแลและแขกผู้เข้าร่วมในการแข่งขันได้เดินทางไปทัศนศึกษา ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อันเป็นราชธานีเก่าแก่ที่สำคัญของสยามประเทศ เพื่อศึกษาวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ความเป็นมาของไทยรวมทั้งได้สัมผัสกับช้างไทย สัตว์คู่บ้านคู่เมืองตั้งแต่สมัยโบราณ ที่ได้สร้างทั้งความสนุกสนานและความประทับใจให้กับชาวต่างชาติ โดยหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจทั้งหมดในวันนี้ นักเรียนและคณะอาจารย์ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 49 เตรียมเข้าสู่กิจกรรมการพบปะสังสรรค์ในงานเลี้ยงคืนสู่เหย้า (Reunion Party) เป็นรายการต่อไป

 

ถ่ายภาพ : ทีมงานคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เขียนข่าว : นางสาวจิณนพัฒ มหานนท์
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวอริศรา เฉิดมนูเสถียร