ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2560

 

ผู้เข้าร่วมแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 49 ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา...เพื่อเรียนรู้วิถีไทย

เข้าสู่วันที่ 4 ของการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 49 โดยในวันนี้ 10 กรกฏาคม 2560 ผู้เข้าแข่งขันร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา สถานที่สำคัญของประเทศไทยซึ่งเป็นแหล่งศึกษาทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นไทย โดยในช่วงเช้าผู้เข้าแข่งขันเยี่ยมชม ตลาดน้ำดำเนินสะดวก ตลาดน้ำที่เก่าแก่นับร้อยกว่าปีของไทยและมีชื่อเสียงไปไกลถึงต่างประเทศ โดยผู้เข้าร่วมแข่งขันได้เลือกชม เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองของไทย ของที่ระลึกมากมาย รวมถึงสินค้าหัตถกรรม ซึ่งเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติ ต่อจากนั้นทีมผู้เข้าร่วมแข่งขันได้เดินทางไป ค่ายบางกุ้ง (วัดบางกุ้ง) จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งเป็นโบราณสถานสำคัญ และเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์ไทยมาตั้งแต่สมัยอยุธยา จุดไฮไลท์ของค่ายบางกุ้งก็คือ โบสถ์ปรกโพธิ์ ซึ่งถูกปกคลุมด้วยรากไม้ใหญ่ทั้งต้นโพธิ์ ไทร ไกร และกร่าง ภายในมีพระพุทธรูปประดิษฐาน ซึ่งสามารถสร้างความประทับใจให้กับทีมผู้เข้าร่วมแข่งขันได้ไม่น้อย และสถานที่สุดท้ายของการเดินทางไปทัศนศึกษาในวันนี้คือ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย หรือ อุทยาน ร.2 จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีไฮไลต์ที่น่าชมอยู่ที่พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ที่เป็นอาคารทรงไทย 4 หลัง นอกจากนี้ภายนอกยังมีโรงละครกลางแจ้งและสวนพฤกษชาติอันเป็นสวนพันธุ์ไม้ในวรรณคดีนานาชนิดที่สวยงามอย่างมาก กิจกรรมทัศนศึกษาในวันนี้นอกจากจะช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดในการแข่งขันให้กันผู้เข้าร่วมแข่งขันได้แล้ว ยังเป็นการสร้างความประทับใจ และถ่ายทอดความงดงาม วีถีชีวิต วัฒนธรรมความเป็นไทยไปสู่นานาประเทศได้เป็นอย่างดี เพื่อให้ผู้แข่งขันได้เตรียมความพร้อมในการสอบภาคทฤษฎีของวันพรุ่งนี้ต่อไป

 

ถ่ายภาพ : ทีมงานคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะกรรมการฝ่ายทัศนศึกษา และนักศึกษาผู้ประสานงาน (Liaison)
เขียนข่าว : นางสาวปนิดา พยุหกฤษ
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวเฉิดฉันทร์ ราชบุรณะ