ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2560

 

นักศึกษาปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานการประชุมเกษตรกรรมในร่ม ณ ประเทศสิงคโปร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ นายชญานิน คุณารักษ์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี (CTO) บริษัท สมาร์ทฟาร์ม(ไทยแลนด์) และบริษัท จมูกอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด ที่ได้รับคัดเลือกเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ การประชุมเกษตรกรรมในร่ม (2nd Annual INDOOR AG-CON ASIA) ระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2560 ณ ประเทศสิงคโปร์ มีภารกิจในการเป็นผู้สื่อข่าวทางด้านเกษตรกรรม ที่จะนำเอาความก้าวหน้าต่างๆ ของเทคโนโลยีทางด้านนี้ มาเผยแพร่ให้แก่สังคมไทยอีกด้วย และในงานเดียวกันนี้ นายธีรภัทร์ พบครุฑ นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมบรรยาย และ CEO, บริษัท จมูกอิเล็กทรอนืกส์ จำกัด ร่วมบรรยาย The Technologies of Indoor Agriculture ในSession : How Can We Use Field Farming Technologies in Commercial Greenhouses หัวข้อเซนเซอร์ตรวจวัดในไร่นากับการประยุกต์ใช้ในโรงเรือน โดยจะบรรยายในวันที่ 25 มกราคม 2560 ช่วงเวลา 14:00-14:45 น. ณ Cassia Ballroom, Level 3, Marina Bay Sands, 10 Bayfront Ave, Singapore

ถ่ายภาพ : -
เขียนข่าว : นางสาวพนารัตน์ เตชะเลิศสุวรรณ
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวอริศรา เฉิดมนูเสถียร