ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2560

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเฝ้าทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายเสื้อตราสัญลักษณ์ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ

เมื่อวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 15.00 – 16.00 น. ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย เงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายเสื้อที่เชิ้ตสีม่วงตราสัญลักษณ์ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ฉลอง 60 พรรษา จำนวนหนึ่งแสนบาท แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย หรือทรงใช้ส่วนพระองค์

ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดี ศาสตราจารย์ ดร.ศกรณ์ มงคลสุข อดีตคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.กัณยารัตน์ สุไพบูลย์วัฒน รองคณบดี และดร.ณภัศศรณ์ ปัญญาสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เสื้อทีเชิ้ตสีม่วงตราสัญลักษณ์ พวงมาลัยข้อพระกร และขันลงหิน แด่ใต้ฝ่าละอองพระบาท พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ 

ถ่ายภาพ : สำนักพระราชวัง, สถานีโทรทัศน์ ช่อง 7, นางสาวจิณนพัฒ มหานนท์
เขียนข่าว : นางสาวจิณนพัฒ มหานนท์
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวอริศรา เฉิดมนูเสถียร