ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2560

 

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ศึกษาดูงานภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องปฏิบัติการเลเซอร์ ภาควิชาฟิสิกส์ ตึกP คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชภาคย์ จิตต์อารี อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ ให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนียา ร. นพรัตน์แจ่มจำรัส และนักศึกษาชาวต่างชาติ ทั้ง ป.โท ป.เอก จำนวน 5 คน จากสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้พร้อมกับเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเลเซอร์ ภาควิชาฟิสิกส์ โดยมีนักศึกษาภาควิชาฟิสิกส์บรรยายงานวิจัยที่ตนเองศึกษาค้นคว้าให้แก่นักศึกษาชาวต่างชาติได้รับแนวทางทำวิจัยในหัวข้อที่สนใจใช้ในการทำวิทยานิพนธ์ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้เครื่องมือและการจัดการเรียนการสอนในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง อาทิ เรื่อง Cyclic Interferometer การตรวจวัดความละเอียดความบางของฟิล์ม และ เรื่อง Liquid Dispenser เครื่องดิปเลือดจำลองสถานการณ์ หลังจากเยี่ยมชมเสร็จสิ้นมีการรับประทานอาหารว่างพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน

ถ่ายภาพ : นายเทพทัต คุ้มสังข์
เขียนข่าว : นางสาวพนารัตน์ เตชะเลิศสุวรรณ
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวอริศรา เฉิดมนูเสถียร