ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2560

 

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลอันดับ 3
การแข่งขันรายการ MIT Enterprise Forum & Global Social Venture Competition
งาน IDE Thailand 2017 รอบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 นายธีรภัทร์ พบครุฑ (หนุ่ย) นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรฟิสิกส์ และ นายเศรษฐา สียัง (ยุ่น) นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ ซึ่งเป็นนักศึกษาภายใต้การดูแลของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ ภาควิชาฟิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมการแข่งขันรายการ MIT Enterprise Forum & Global Social Venture Competition โดยนำเสนอใน หัวข้อ Electric Nose (จมูกอิเล็คทรอนิคส์) ในงาน IDE Thailand 2017 ณ โรงแรม The Millennium Hilton Bangkok จัดโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและผู้สนับสนุนในประเทศไทย โดยเป็นการแข่งขันในรอบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

กิจกรรมดังกล่าว นักศึกษาทั้งสองคน ได้รับรางวัลอันดับ 3 พร้อมเงินรางวัลและได้สิทธิ์ไปร่วมกิจกรรมการอบรม ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ในเดือนมิถุนายน 2560 นี้ ที่สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเส็ทส์ (Massachusetts Institute of Technology : MIT) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ที่มีชื่อเสียงในเรื่องงานวิจัยและการศึกษา สาขาเคมี ฟิสิกส์ และวิศวกรรมศาสตร์ โดยนำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุนที่มีความสนใจ เพื่อการนำไปต่อยอดในเชิงธุรกิจในอนาคตฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

ภาพจาก : งานพันธกิจพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เขียนข่าว : นายณัฐกรณ์ วันนิตย์
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวอริศรา เฉิดมนูเสถียร