ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2560

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับการตรวจติดตามและประเมินผลการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้อง RF5 อาคารเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท เข้ารับการตรวจติดตามและประเมินผลการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อมหาวิทยาลัยมหิดล สามารถส่งรายงานการจัดการพลังงานมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2559 ให้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ภายในเดือนมีนาคม 2560 ได้ตามที่กฎหมายกำหนด โดยคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล 4 ท่าน จากหน่วยงานต่างๆได้แก่ สำนักงานอธิการบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์บริหารสินทรัพย์ และกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม โดยมีนายไพรัตน์ ศิริเกียรติ์ดำรงค์ หัวหน้าหน่วยบริหารอาคารและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้รายงานปริมาณการใช้พลังงานต่างๆ ในปีงบประมาณ 2559 ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

ถ่ายภาพ : นายเทพทัต คุ้มสังข์
เขียนข่าว : นางสาวจิณนพัฒ มหานนท์
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวเฉิดฉันทร์ ราชบุรณะ