ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2560

 

กิจกรรมงานพบปะสังสรรค์ ชมรม Super SC

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม K102 มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท ประธานชมรม Super Sc พร้อมด้วยสมาชิกชมรมฯ ประกอบด้วย ผู้เกษียณงานจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประมาณ 50 ท่าน นัดพบปะสังสรรค์ โดยจะจัดขึ้นทุก ๆ 3 เดือนครั้ง เพื่อมาแลกเปลี่ยนข่าวสาร ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตลอดจนเพื่อทำประโยชน์แก่สังคม เช่น มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น

 

ถ่ายภาพ : นายดิเรก อุ่นแก้ว
เขียนข่าว : นางสาวพนารัตน์ เตชะเลิศสุวรรณ
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวอริศรา เฉิดมนูเสถียร