ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2559

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of Understanding) กับบริษัท MICHELIN ROH

วันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เวลา 11.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of Understanding) ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับบริษัท MICHELIN ROH ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา สุชีวะ หัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง ได้กล่าวรายงานถึงความร่วมมือที่ผ่านมา โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ Mr. Pierre Bordignon CT/RDI, Michelin ROH Co.Ltd ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โดยมีคุณเสกสรรค์ ไตรอุโฆษ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยามมิชลิน จำกัด พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.กัณยารัตน์ สุไพบูลย์วัฒน รองคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณี ภิญโญชีพ หัวหน้าภาควิชาเคมี และรองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธนะวันต์ ร่วมเป็นเกียรติและพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ด้วย

ถ่ายภาพ : นายนภาศักดิ์ ผลพานิช
เขียนข่าว : นางสาวจิณนพัฒ มหานนท์
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวอริศรา เฉิดมนูเสถียร