ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2560

 

สโมสรผู้ปฏิบัติงานคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำดอกไม้จันทน์มอบแก่สำนักงานเขตพญาไท
เพื่อร่วมถวายในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

สโมสรผู้ปฏิบัติงานคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยดร.รัตนวิจิตร วิจิตรรัตน์ นายกสโมสรฯ และ นางสาวนันท์มนัส วิมลเศรษฐ อุปนายกสโมสรฯ ร่วมด้วยกรรมการสโมสรฯ นำดอกไม้จันทน์ที่บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกันประดิษฐ์เพื่อร่วมถวายในพิธีถวายเพลิงศพฯ มอบแก่สำนักงานเขตพญาไท เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560

ตามที่สโมสรผู้ปฏิบัติงานคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรมประดิษฐดอกไม้จันทน์ เพื่อร่วมถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งมีบุคลากรให้ความสนใจมาหัดประดิษฐ์มากมาย พร้อมทั้งยังนำกลับไปทำต่อหลังกิจกรรม และรวบรวมส่งสโมสรฯ ได้จำนวนทั้งสิ้น 1548 ดอก จึงนำไปมอบยังสำนักงานเขตพญาไท โดยผู้แทนสำนักงานเขตฯ ให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ยังได้นำอุปกรณ์การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ที่ยังเหลืออยู่มอบให้เพื่อเป็นประโยชน์แก่ประชาชนผู้สนใจนำไปประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ต่อไป 

 

ถ่ายภาพ : นางสาวนันท์มนัส วิมลเศรษฐ
เขียนข่าว : นางสาวนันท์มนัส วิมลเศรษฐ
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวอริศรา เฉิดมนูเสถียร