ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2560

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงานแถลงข่าว มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2560

มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2560 จัดขึ้นเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในฐานะทรงเป็น "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะทรงเป็น "พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย" และ "พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย"

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการแถลงข่าว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ (รางน้ำ) โดยได้กล่าวถึงความพร้อมในการจัดงาน "มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2560" (National Science and Technology Fair Thailand 2017) ภายใต้แนวคิด "จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม" ที่จะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่อลังการแห่งปี รวมสุดยอดนิทรรศการ กิจกรรม งานวิจัย และนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบนพื้นที่ 40,000 ตารางเมตร ณ ฮอลล์ 2-8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ที่จะเกิดขึ้นในระหว่างวันที่ 17-27 สิงหาคม 2560

โดยงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติในปีนี้จะมีการเน้นให้มีความยิ่งใหญ่อลังการกว่าทุกปีที่ผ่านมา โดยได้มีการเตรียมความพร้อมในการรองรับผู้เข้าชมจำนวนมาก และได้ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อความสมบูรณ์พร้อมในทุกๆด้าน ในการนี้คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลก็จะได้เข้าร่วมจัดพื้นที่สำหรับแนะแนวทางการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนของคณะฯ ทั้งหลักสูตรปกติ และหลักสูตรนานาชาติ ให้กับครู นักเรียน ผู้ปกครองและผู้ที่สนใจมาเยี่ยมชมด้วย 

 

ถ่ายภาพ : นางสาวจิณนพัฒ มหานนท์
เขียนข่าว : นางสาวจิณนพัฒ มหานนท์
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวอริศรา เฉิดมนูเสถียร