ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2560

 

เสวนาพิเศษ Science Café : คุยกับนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เดวิด รูฟโฟโล ตอน "ทำไมถึงศึกษารังสีคอสมิกในประเทศไทย"

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการเสวนา Science Café : ตอน คุยกับนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 ขึ้นในวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 13.45 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตพญาไท โดยเชิญศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เดวิด รูฟโฟโล ผู้ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2560 จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ มาร่วมพูดคุยถึงแรงบันดาลใจในการศึกษารังสีคอสมิกในประเทศไทย หวังสร้างแรงบันดาลใจ และสร้างความตระหนักต่อบทบาทและความสำคัญของวิทยาศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เดวิด รูฟโฟโล ได้เปิดเผยในการเสวนาพิศษว่า เหตุที่สนใจเรียนด้านวิทยาศาสตร์เพราะได้เห็นการทำงานของบิดาซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ยังเด็ก จึงเกิดอยากทำงานแบบเดียวกันบ้าง ประกอบกับชอบดูดาวตั้งแต่ยังเด็ก จึงพยายามค้นคว้าหาความรู้ด้านดาราศาสตร์ จนสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ในขณะที่อายุเพียง 13 ปี และขณะที่ศึกษาระดับปริญญาเอกที่ University of Chicago เกิดความรู้สึกว่าอยากนำความรู้ที่เรียนมาทำประโยชน์เพื่อสังคม ประกอบกับความประทับใจเมื่อครั้งเดินทางมาประเทศไทย ซึ่งขณะนั้นยังมีการศึกษาวิจัยด้านฟิสิกส์น้อย ทั้งยังเป็นจุดที่สนามแม่เหล็กโลกในแนวนอนเข้มที่สุด ทำให้รังสีคอสมิกซึ่งเป็นรังสีในธรรมชาติที่มาจากนอกโลกต้องมีพลังงานสูงที่สุดกว่าจะมาถึงประเทศไทยได้ ด้วยเหตุนี้เมื่อจบการศึกษาจึงเดินทางมายังประเทศไทยตามที่ตั้งใจ และทำการศึกษาเรื่องกัมมันตรังสีรอบโลกและรังสีคอสมิก อีกเรื่องที่ศึกษาคือพายุสุริยะ

การเสวนาพิเศษในครั้งนี้ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ทั้งนักเรียนนักศึกษา บุคลากร คณาจารย์ รวมถึงผู้ที่สนใจอยากเรียนวิทยาศาสตร์ ก่อนจบการเสวนาพิเศษได้มีการเปิดโอกาสให้ได้ซักถามนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นประจำปี 2560 อีกเล็กน้อย และถ่ายภาพที่ระลึก บรรยากาศการจัดงานครั้งนี้ยังสามารถรับชมย้อนหลังได้ผ่านทางช่อง IPTV ของ มหาวิทยาลัยมหิดล (https://iptv.mahidol.ac.th/topic/72080

 

ถ่ายภาพ : นายเทพทัต คุ้มสังข์, นายนภาศักดิ์ ผลพานิช
เขียนข่าว : นางสาวปัณณพร แซ่แพ
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวอริศรา เฉิดมนูเสถียร