ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2560

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ชั้นปีที่ 1

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560ในวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 12.30-16.30 น. ณ อาคารเรียนรวมห้อง L2-101 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อชี้แจงข้อปฏิบัติในการศึกษา ให้คำแนะนำในด้านการเรียนการสอน การร่วมกิจกรรมต่างๆ ของคณะ รวมทั้งพบคณบดีและอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อสร้างความคุ้นเคยระหว่างนักศึกษากับคณาจารย์

 

ถ่ายภาพ : facebook รศ. ดร.เอกสิทธิ์ สมสุข, งานการศึกษา
เขียนข่าว : งานสื่อสารองค์กร
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวอริศรา เฉิดมนูเสถียร