ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2560

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมจัดนิทรรศการ ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2560

เดินทางมาถึงวันที่ 3 แล้วกับนิทรรศการงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ ฮอลล์ 6 อิทแพค เมืองทองธานี โดยในวันที่ 19 สิงหาคม 2560 นี้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์จากยางพาราโดยเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง (RTEC) และจัดแสดงนวัตกรรมชุดทดสอบความปลอดภัยในอาหารและเครื่องสำอาง ผลงานวิจัยของรองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี อาจารย์วิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีผู้สนใจเข้ามาเยี่ยมชมนิทรรศการมากมายทั้งเด็กๆ นักเรียน ครู และผู้ปกครอง

 

ถ่ายภาพ : นางสาวปัณณพร แซ่แพ
เขียนข่าว : นางสาวปัณณพร แซ่แพ
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวเฉิดฉันทร์ ราชบุรณะ