ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2560

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีเปิด และจัดนิทรรศการ ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2560

เปิดฉากอย่างเป็นทางการแล้วกับ "มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2560" ภายใต้แนวคิด "จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม" โดยมี ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานเปิดงานอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ฮอลล์ 6 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ที่สำคัญในปีนี้ยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างประเทศอีกถึง 7 ประเทศ 16 หน่วยงาน ร่วมจัดกิจกรรมแสดงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรมการค้นคว้าใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ ได้แก่ ญี่ปุ่น (9 หน่วยงาน) สหรัฐอเมริกา (2 หน่วยงาน) สหราชอาณาจักร เยอรมัน ฝรั่งเศส เกาหลีใต้ และฟิลิปปินส์ เพื่อกระตุ้นความสนใจให้แก่นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ และประชาชนทั่วไป โดยมีรูปแบบของการจัดกิจกรรมในงานคล้ายกับเทศกาลวิทยาศาสตร์ (Science Festival) ในหลายประเทศ คือ ประกอบด้วยการจัดนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรูปแบบทันสมัยที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมมีส่วนร่วม (Interactive Exhibition) ในการเรียนรู้

ซึ่งในวันที่ 2 ของงานมหกรรมฯ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีการจัดการบรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับการเกิดภาวะกระดูกพรุนด้วยแบบจำลองโดย คณาจารย์ และนักศึกษาจากภาควิชาสรีรวิทยา และนำเสนอผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียมจากเกล็ดปลา ซึ่งมีเด็กๆ นักเรียน ครู และผู้ปกครองที่เข้าร่วมงานสนใจเป็นจำนวนมาก 

 

ถ่ายภาพ : นางสาวปัณณพร แซ่แพ
เขียนข่าว : นางสาวปนิดา พยุหกฤษ และ นางสาวปัณณพร แซ่แพ
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวเฉิดฉันทร์ ราชบุรณะ