ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2560

 

งานประชุมวิชาการประจำปี : 3rd COCAB Conference 2017

เมื่อวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 8.30-15.30 น. ณ ห้องประชุม กมลพร (ชั้น 1) โรงแรมเดอะสุโกศล ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ

 

ถ่ายภาพ : นายนภาศักดิ์ ผลพานิช
เขียนข่าว : งานสื่อสารองค์กร
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวอริศรา เฉิดมนูเสถียร