ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2560

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560

วันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 07.30 – 10.30 น. ณ ห้องประชุม K102 และ K103 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท จัดงานสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 โดยในช่วงเช้า อาจารย์ ดร.ณัฐพล อ่อนปาน รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง เป็นผู้ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์จากวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร จำนวน 9 รูป ณ ห้องประชุม K103

เวลา 08.00 น. เริ่มพิธีสงฆ์ ณ ห้องประชุม K102 รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ร่วมถวายเครื่องไทยธรรม และร่วมพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง บริเวณด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ

เวลาประมาณ 10.00 น. เข้าสู่พิธีแสดงมุทิตาจิต รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ณ ห้องประชุม K102 เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้อาวุโส รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และเพื่อเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ไทย โดยในปีนี้มีอาจารย์ผู้อาวุโสให้เกียรติมาร่วมพิธี จำนวน 7 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ทันตแพทย์ ดร.สถิตย์ สิริสิงห รองศาสตราจารย์สาโรช ศิวโมกษธรรม ศาสตราจารย์ ดร.สกล พันธุ์ยิ้ม ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.รัศมีดารา หุ่นสวัสดิ์ ศาสตราจารย์ ดร.มนัส พรหมโคตร รองศาสตราจารย์ ดร.สุดา เรียงโรจน์พิทักษ์ และรองศาสตราจารย์ นารถธิดา ตุมราศวิน บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความอบอุ่นของผู้เข้าร่วมงานที่ได้พูดคุยและรับพรจากอาจารย์ผู้อาวุโส โดยงานสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีสงกรานต์ในปีนี้ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 233 คน  

 

ถ่ายภาพ : นายนภาศักดิ์ ผลพานิช
เขียนข่าว : นางสาวจิณนพัฒ มหานนท์
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวอริศรา เฉิดมนูเสถียร