logo


รางวัลเกียรติยศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รางวัลนำเสนอผลงานวิจัยดีเยี่ยมแบบโปสเตอร์ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ในการประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 17
จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ระหว่างวันที่ 10-12 มกราคม 2561 ณ โรงแรมเดอะรีเจนท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จ.เพชรบุรี

ข้อมูลเพิ่มเติมจาก facebook สกว.