logoSC

Mahidol Science Sustainable Development Goals (SDGs)

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สภาอาจารย์และทีมพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเสวนาพิเศษเนื่องในโอกาสเดือนแห่งวันสตรีสากล

คณะวิทย์ ม.มหิดล จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Essentials in Biosafety and Biosecurity for BSL-2 รุ่นที่ 1 ในรูปแบบ hybrid เสริมความรู้และทักษะการทำวิจัยในห้องปฏิบัติการทางชีวภาพอย่างปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

หน่วยสัตว์ทดลอง งานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัด “การอบรมผู้ใช้สัตว์ทดลองประจำปี 2567 ตามแนวทางมาตรฐานสากล AAALAC International”

คณะวิทย์ ม.มหิดล ร่วมกับ เครือข่ายพันธมิตร จัดงานประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ ภายใต้หัวข้อ “Protein Biochemistry and Biotechnology” และสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Protein Structure Determination by X-ray Crystallography”

คณะวิทย์ ม.มหิดล จัดกิจกรรม Mahidol Science Research Forum หัวข้อเรื่อง “Low-Cost Intelligent Sensor Interfaces for Food, Healthcare and Agriculture”

“ผำ” พืชจิ๋วพื้นบ้าน อาหารแห่งอนาคตสู้วิกฤตด้านอาหารและสิ่งแวดล้อม

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมให้ความรู้และฝึกอบรมเกี่ยวกับการจับสัตว์เลื้อยคลาน (งู) “ทำอย่างไรเมื่องูเข้าบ้าน รู้เท่าทันอสรพิษเพื่อความปลอดภัย” สร้างการรับรู้ที่ถูกต้องเมื่อต้องเผชิญหน้ากับงู

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเสวนา Mahidol Science Research Forum ในหัวข้อเรื่อง “a CIF Initiative in Drug Discovery Platform”

สมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย) ร่วมกับศูนย์ความร่วมมือไทย – สหรัฐ ด้านสาธารณสุข และภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Important respiratory viruses in the 21st century” เตรียมรับมือโรคอุบัติใหม่ในอนาคต

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตระหนักถึงปัญหา Climate Change เตรียมร่วมโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว สานต่อนโยบายมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ (Eco-University)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบรรยายพิเศษ Mahidol Science Research Forum “Development of metabolic engineering strategies for the production of natural products” พร้อมเปิดห้อง Lab แลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจัยกับผู้เชี่ยวชาญด้านชีววิทยาสังเคราะห์และวิศวกรรมเมตาบอลิซึม

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานนิทรรศการ SciEx2022 เปิดโอกาสนักศึกษา ป.ตรี โชว์ศักยภาพและพัฒนาความสามารถเชิงวิชาการในระดับสากล

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเสวนาออนไลน์ Mahidol Science Café อัพเดตข้อมูลการระบาด ในวันที่โควิด-19 จะกลายเป็นโรคประจำถิ่น

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดบ้านพร้อมสนับสนุน SPACE–F Batch 3

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ (CEMB) เปิดเวทีเสวนาวิชาการ “ทางเลือกในการตรวจโควิด – 19 สำหรับประชาชนในยุคโอมิครอน!!”

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเสวนาออนไลน์ ออนไลน์ Mahidol Science Café update COVID-19 new variant “Omicron”, สิ่งที่รู้ ไม่รู้ และแนวโน้มการวิจัยในอนาคต

16th International Online Mini-Symposium of the Protein Society of Thailand

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเสวนาออนไลน์ Mahidol Science Cafe Vol.2: Nobel Prize in Physiology or Medicine: From Heat & Hug to Pain treatment discoveries. การค้นพบตัวรับอุณหภูมิและการรับสัมผัส สู่การนำไปใช้ในการรักษาอาการปวด

การพัฒนาวัสดุเพอรอฟสไกต์แบบไร้สารตะกั่วเพื่อใช้เป็นวัสดุพลังงานหรือเซนเซอร์ทางการแพทย์

Noise Exposures Causing Hearing Loss Generate Proteotoxic Stress and Activate the Proteostasis Network

ชุดตรวจ COVID-19

สารต้าน C0VID-19

เมนูดูแลเข่าและบันทึกรัก (สุขภาพ) เข่า

Iron overload and iron chelation therapy

อาหารเสริมกวาวเครือขาวช่วยลดความไวต่อการเกิดออกซิเดชั่นของ LDL ลดระดับ LDL ในพลาสมาและปกป้องหลอดเลือดในกระต่ายไขมันในเลือดสูง