คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเสวนาพิเศษ Mahidol Science Café: Astrophysics and Space Science Projects in Korea and Thailand สร้างการรับรู้โครงการดาราศาสตร์ฟิสิกส์และอวกาศในเกาหลี-ไทย

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัด Workshop ติวเข้มเสริมทักษะผู้ประกอบการยุคใหม่ให้กับ 12 ทีม Food tech Startup โครงการ Mahidol Pre-incubation for SPACE-F

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมให้ความรู้และฝึกอบรมเกี่ยวกับการจับสัตว์เลื้อยคลาน (งู) “ทำอย่างไรเมื่องูเข้าบ้าน รู้เท่าทันอสรพิษเพื่อความปลอดภัย” สร้างการรับรู้ที่ถูกต้องเมื่อต้องเผชิญหน้ากับงู

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเสวนาพิเศษ Mahidol Science Café ตอน Blood Moon Party: ลอยกระทงไม่เหงา เพราะเรามาดูจันทรุปราคาด้วยกัน เปิดบ้านตั้งกล้องส่องเพ็ญเดือน 12 สีเลือดรอบสุดท้ายของปี 2565

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเสวนาพิเศษ Nobel Prize in Mahidol Science Cafe Vol.2: สู่ยุคของโมเลกุลเชิงหน้าที่ Click Chemistry and Bioorthogonal Chemistry: Entering the Era of Functionalism เปิดโลกการค้นพบองค์ความรู้ใหม่ด้วยการวิจัยวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล และวิทยาลัยการจัดการ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) จัดทำโครงการความร่วมมือระหว่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต – หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดบ้านต้อนรับน้อง ๆ นักเรียนระดับมัธยมจากทั่วประเทศ จัดเต็มกว่า 53 กิจกรรมให้ทดลองจริง ในงาน “มหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจำปี 2565” ภายใต้แนวคิด “WE’RE BACK AND WHAT’S NEXT”

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเสวนาพิเศษ Nobel Prize in Mahidol Science Café Vol.1: Physiology or Medicine จีโนมมนุษย์โบราณ: ไขปริศนาวิวัฒนาการโฮมินินส์ เปิดเวทีเสวนาซีรีส์รางวัลโนเบล จุดประกายสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดบ้านต้อนรับนักวิทยาศาสตร์น้อยท่องโลกวิทยาศาสตร์แสนสนุก

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงาน SPACE-F Batch 3 Incubator Demo Day Foodtech สนับสนุนการบ่มเพาะฟู้ดเทคสตาร์ทอัพ สร้างนวัตกรรมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารไทย

งานแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา จัดอบรมแพทยศาสตรศึกษา “การออกแบบข้อสอบแบบ MCQ การวัดและประเมินผล” พัฒนาอาจารย์ประจำภาควิชาในกลุ่มพรีคลินิก

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับและพูดคุยเพื่อแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการกับ Prof. Dr. Annette Ladstaetter-Weissenmayer, Dean of the Faculty of Physics and Electrical Engineering, University of Bremen ประเทศเยอรมนี

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมโครงการ “มหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย (TCUMU)” กับโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนรักและรู้จักวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้น

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดบ้านต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้โครงการ “Field Study Program S “Bio-resource and Environment” กระชับความสัมพันธ์การวิจัยไทย-ญี่ปุ่น

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมแนะนำหลักสูตร การเตรียมความพร้อมและเทคนิค การรับสมัคร การสัมภาษณ์ของหลักสูตรปริญญาตรีไทยและนานาชาติ และโครงการโควตานักเรียน ปีการศึกษา 2565

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานมหกรรมคุณภาพคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานด้านพัฒนาคุณภาพ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม MAHIDOL SCIENCE : INSPIRING THE FUTURE เปิดเวทีเสวนาพิเศษ FROM BASIC SCIENCE TO BUSINESS MANAGEMENT เล่าประสบการณ์เด็กวิทย์บนเส้นทางอาชีพด้านการบริหารจัดการธุรกิจ พร้อมมอบทุนแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดแสดงหุ่นละครเล็ก กลุ่มเยาวชนวายุบุตร ตลาดน้ำคลองบางหลวง สืบทอดภูมิปัญญาเก่าแก่อันทรงคุณค่า

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเสวนา Mahidol Science Research Forum ในหัวข้อเรื่อง “a CIF Initiative in Drug Discovery Platform”

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงนิทรรศการจุดประกายสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ให้แก่เด็กและเยาวชนในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2565

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จับมือ iNT จัดเสวนาพิเศษ Mahidol Science BDU x iNT แบ่งปันประสบการณ์การวิจัยร่วมกับเอกชน สร้างแรงบันดาลใจส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมจากงานวิจัย

สมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย) ร่วมกับศูนย์ความร่วมมือไทย – สหรัฐ ด้านสาธารณสุข และภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Important respiratory viruses in the 21st century” เตรียมรับมือโรคอุบัติใหม่ในอนาคต

อบจ. นนทบุรี เชิญคณาจารย์จาก ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักพฤกษศาสตร์ชุมชน” ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชจังหวัดนนทบุรี ส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างความตระหนักเพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตระหนักถึงปัญหา Climate Change เตรียมร่วมโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว สานต่อนโยบายมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ (Eco-University)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มุ่งมั่นส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน มอบรางวัล Mahidol Science Innovative Educator Award 2022 พร้อมกับรางวัล Mahidol Science Environment & Sustainability Award 2022 ยกย่องผู้ใช้วิทยาศาสตร์เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในแวดวงการศึกษาและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในงานรำลึกครบรอบ 103 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบรรยายพิเศษ Mahidol Science Research Forum “Development of metabolic engineering strategies for the production of natural products” พร้อมเปิดห้อง Lab แลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจัยกับผู้เชี่ยวชาญด้านชีววิทยาสังเคราะห์และวิศวกรรมเมตาบอลิซึม

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมซ้อมหลักสูตรดับเพลิงขั้นต้น ประจำปี พ.ศ. 2565 เตรียมความพร้อมสำหรับการป้องกันและระงับอัคคีภัย

ภาควิชาพฤกษศาสตร์ และเครือข่ายวิทย์สานศิลป์ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดนิทรรศการ “สานพฤกษพรรณผ่านงานพฤกษศิลป์” ครั้งที่ 4

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานนิทรรศการ SciEx2022 เปิดโอกาสนักศึกษา ป.ตรี โชว์ศักยภาพและพัฒนาความสามารถเชิงวิชาการในระดับสากล

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 แก่นักศึกษากว่า 77 คน