logoSC

Mahidol Science Sustainable Development Goals (SDGs)

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะวิทย์ ม.มหิดล จัดงานนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 24 เปิดโอกาสนักศึกษา ป.ตรี แสดงศักยภาพด้านวิชาการ พัฒนาความสามารถการสื่อสารงานวิจัยในระดับสากล

คณะวิทย์ ม.มหิดล จับมือพันธมิตรด้านสิ่งแวดล้อมพาคนกรุงร่วม ‘ปฏิบัติการสำรวจธรรมชาติในเมือง 2566’ City Nature Challenge 2023 พร้อม 450 เมืองทั่วโลก เชื่อมโยงคนเมืองกับระบบนิเวศชุมชน และมอบรางวัล Mahidol Science Environment & Sustainability Award 2023 เชิดชูคนทำงานด้านสิ่งแวดล้อม

คณะวิทย์ ม.มหิดล จัดกิจกรรม Mahidol Science Research Forum หัวข้อเรื่อง “INDUSTRY TREND & FORESIGHT FOR MATERIAL DEVELOPMENT” ส่งเสริมความร่วมมือด้านวิจัยกับ SCGC เพื่อพัฒนาวัสดุที่ยั่งยืนและเป็นอัจฉริยะในอนาคต

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “Fundamental Biosafety for BSL-2 (ภาคภาษาไทย)” เสริมความรู้และทักษะการทำวิจัยในห้องปฏิบัติการทางชีวภาพอย่างปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

iNT ร่วมกับคณะวิทย์ ม.มหิดล ลงนามถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตเครื่องจมูกอิเล็กทรอนิกส์แบบกระเป๋าหิ้ว ให้แก่ บริษัท เอ็มยูไอ โรบอติกส์ จํากัด เตรียมพร้อมบุกตลาดไทยและยุโรป

ภาควิชาจุลชีววิทยา และกลุ่มสาขาวิชาชีวนวัตกรรม คณะวิทย์ ม.มหิดล ร่วมกับ บริษัทเมอร์ค ประเทศไทย จัดอบรม ‘From Fundamental to Advanced Technologies in Cell Culture Techniques and Applications’ เสริมทักษะเพาะเลี้ยงเซลล์เพื่องานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

คณะวิทย์ ม.มหิดล หารือความร่วมมือระหว่าง “PTT Innovation Institute x Mahidol Science” ครั้งที่ 2 เปิดเวทีนำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนมุมมองด้านงานวิจัยและนวัตกรรมร่วมกับภาคเอกชน ปั้นงานวิจัยเชิงพาณิชย์ตอบโจทย์เศรษฐกิจหมุนเวียน

คณะวิทย์ ม.มหิดล หารือความร่วมมือทางการศึกษาและวิจัยร่วมกับ National Taiwan Normal University (NTNU) สาธารณรัฐไต้หวัน

คณะวิทย์ ม.มหิดล เปิดบ้านจัดกิจกรรม International Pi Day ฉลอง International Day of Mathematics เปิดโอกาสนักเรียน ม.ปลาย เสริมสร้างทักษะนักคณิตศาสตร์ประกันภัย และนักคณิตศาสตร์อุตสาหการและวิทยาการข้อมูล พร้อมแนะนำอาชีพสุดรุ่งของคนชอบเรียนเลข

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ ฯ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเสวนาพิเศษ Mahidol Science Café ไขความลับแก่นโลก ตอบข้อสงสัยกรณีแก่นโลกหยุดหมุนและหมุนย้อนกลับ รวมถึงปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาที่น่าสนใจ

สภาอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ และงานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมจัด Mahidol Science Research Forum “รู้ก่อนแย่ แก้ก่อนสาย !!! จริยธรรมการทำวิจัยในคนและสัตว์ เพื่อการขอตำแหน่งทางวิชาการ”

คณะวิทย์ มหิดล จับมือ เลิร์น คอร์ปอเรชั่น และบริษัทในเครือ พัฒนาหลักสูตรภายใต้โครงการ “Mahidol Science Lifelong Academy” ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต

สโมสรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดค่าย “MAS Camp” ครั้งที่ 33 เปิดบ้านคณะวิทย์ พญาไท – ศาลายา ต้อนรับน้อง ม.ปลาย แนะแนวการศึกษาต่อในธีมนักเวทฝึกหัดสุดสร้างสรรค์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเสวนาสาธารณะ “จริยธรรมการวิจัยกับปัญหาการซื้อขายผลงาน” แสดงความคิดเห็นในประเด็นการซื้อขายผลงานวิจัยในวงการ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หารือสานต่อความร่วมมือ SCG Chemicals x Mahidol Science

คณะวิทย์ มหิดล จัด ‘Workshop Science Wow สนุกได้ทั้งบ้าน’ ต้อนรับวันเด็กแห่งชาติ 2566

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมปฏิบัติการหลักสูตรดับเพลิงขั้นต้น และหลักสูตรดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2566 เตรียมความพร้อมรับมือเหตุเพลิงไหม้

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเสวนาพิเศษ Mahidol Science Café: Astrophysics and Space Science Projects in Korea and Thailand สร้างการรับรู้โครงการดาราศาสตร์ฟิสิกส์และอวกาศในเกาหลี-ไทย

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัด Workshop ติวเข้มเสริมทักษะผู้ประกอบการยุคใหม่ให้กับ 12 ทีม Food tech Startup โครงการ Mahidol Pre-incubation for SPACE-F

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมให้ความรู้และฝึกอบรมเกี่ยวกับการจับสัตว์เลื้อยคลาน (งู) “ทำอย่างไรเมื่องูเข้าบ้าน รู้เท่าทันอสรพิษเพื่อความปลอดภัย” สร้างการรับรู้ที่ถูกต้องเมื่อต้องเผชิญหน้ากับงู

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเสวนาพิเศษ Mahidol Science Café ตอน Blood Moon Party: ลอยกระทงไม่เหงา เพราะเรามาดูจันทรุปราคาด้วยกัน เปิดบ้านตั้งกล้องส่องเพ็ญเดือน 12 สีเลือดรอบสุดท้ายของปี 2565

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเสวนาพิเศษ Nobel Prize in Mahidol Science Cafe Vol.2: สู่ยุคของโมเลกุลเชิงหน้าที่ Click Chemistry and Bioorthogonal Chemistry: Entering the Era of Functionalism เปิดโลกการค้นพบองค์ความรู้ใหม่ด้วยการวิจัยวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล และวิทยาลัยการจัดการ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) จัดทำโครงการความร่วมมือระหว่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต – หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดบ้านต้อนรับน้อง ๆ นักเรียนระดับมัธยมจากทั่วประเทศ จัดเต็มกว่า 53 กิจกรรมให้ทดลองจริง ในงาน “มหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจำปี 2565” ภายใต้แนวคิด “WE’RE BACK AND WHAT’S NEXT”

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเสวนาพิเศษ Nobel Prize in Mahidol Science Café Vol.1: Physiology or Medicine จีโนมมนุษย์โบราณ: ไขปริศนาวิวัฒนาการโฮมินินส์ เปิดเวทีเสวนาซีรีส์รางวัลโนเบล จุดประกายสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดบ้านต้อนรับนักวิทยาศาสตร์น้อยท่องโลกวิทยาศาสตร์แสนสนุก

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงาน SPACE-F Batch 3 Incubator Demo Day Foodtech สนับสนุนการบ่มเพาะฟู้ดเทคสตาร์ทอัพ สร้างนวัตกรรมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารไทย

งานแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา จัดอบรมแพทยศาสตรศึกษา “การออกแบบข้อสอบแบบ MCQ การวัดและประเมินผล” พัฒนาอาจารย์ประจำภาควิชาในกลุ่มพรีคลินิก

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับและพูดคุยเพื่อแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการกับ Prof. Dr. Annette Ladstaetter-Weissenmayer, Dean of the Faculty of Physics and Electrical Engineering, University of Bremen ประเทศเยอรมนี