ติดต่อเรา

หน่วยเครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 ห้อง K629 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

272 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0 2201 5973 (บริการสอบถามและจองเครื่องมือ), 0 2201 5970 (ธุรกรรมการเงิน), 0 2201 5985-7 (ห้องปฏิบัติการ)

แฟกซ์ : 0 2201 5972

Email : sccif@mahidol.ac.th

 

เวลาทำการ : 9.00-17.00 วันจันทร์-วันศุกร์, พักกลางวัน เวลา 12.00-13.00, หยุดทำการวันเสาร์ วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

จองใช้เครื่องมือระหว่างเวลา : 9.00-16.00 ของทุกวันทำการ โดยจองล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ

การยืมและคืนกุญแจห้องปฏิบัติการ : 09.00-16.00 ของทุกวันทำการ