เจ้าหน้าที่

 

สิรภพ วงษ์เนียม
หัวหน้าหน่วยเครื่องมือกลาง
E-mail : sirapope.won@mahidol.ac.th
โทร. 0-2201-5965

 

 


 

ศิริชัย โฆษิตารัตน์
นักวิทยาศาสตร์
E-mail : sirichai.kos@mahidol.ac.th
โทร. 0-2201-5987

 

 


 

สุขฤทัย วงศ์สุบิน

นักวิทยาศาสตร์
E-mail: sookruthai.non@mahidol.ac.th
โทร. 0-2201-5985, 5980

 

 ประดับ มีสวัสดิ์
นักวิทยาศาสตร์
E-mail : pradup.mes@mahidol.ac.th
โทร. 0-2201-5985, 5980

 

 นันทนาถ กิติศรีวรพันธุ์
นักวิทยาศาสตร์
E-mail : nuntanat.kit@mahidol.ac.th
โทร. 0-2201-5986, 5980

 

 


 

นิจ กระมล
นักวิทยาศาสตร์
E-mail : nij.kra@mahidol.ac.th
โทร. 0-2201-5986, 5980

 

 สิริสกุล เลี่ยมพูล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail : sirisakul.int@mahidol.ac.th
โทร. 0-2201-5970

 

 


 

ภัทราพร พิลาโสภา
นักวิชาการเงินและบัญชี
E-mail : pattharaporn.phi@mahidol.ac.th
โทร. 0-2201-5973

 

 


เวลาเปิดบริการ : 09.00-17.00 น. วันจันทร์ – วันศุกร์ , พัก 12.00-13.00 น.  (ปิดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์)
การจองเครื่องมือ (สำหรับบุคคลภายนอก) : 09.00-16.00 น. วันทำการ
การจองเครื่องมือ (สำหรับบุคคลภายใน) : Online booking ก่อนใช้ 24 ชั่วโมง
การยืม และคืนกุญแจ : 09.00-16.00 น.