บริการวิเคราะห์

การบริการวิเคราะห์

 

1. บริการวิเคราะห์ปริมาณกรดอะมิโน (Amino acid Analysis ) ด้วยเครื่อง HPLC ราคาเริ่มต้นที่ 5,000 บาทต่อตัวอย่าง

       1.1 Total amino acid (with acid hydrolysis) : Aspartic acid, Serine, Glutamic acid, Glycine, Histidine, Arginine, Threonine, Alanine, Proline,

            Tyrosine, Valine, Lysine, Isoleucine, Leucine และ Phenylalanine (15 รายการ)

       1.2 Free amino acid (without acid hydrolysis) : Aspartic acid, Serine, Glutamic acid, Glycine, Histidine, Arginine, Threonine, Alanine, Proline,

            Cystine, Tyrosine, Valine, Methionine, Lysine, Isoleucine, Leucine และ Phenylalanine (17 รายการ)

2. บริการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง Flow Cytometer

       2.1 cell analysis ราคาเริ่มต้นที่ 300 บาทต่อตัวอย่าง

       2.2 cell sorting ราคาเริ่มต้นที่ 1,200 บาทต่อชั่วโมง

3. บริการวิเคราะห์ TBARS ราคาเริ่มต้นที่ 1,800 บาทต่อตัวอย่าง

4. บริการวิเคราะห์สารด้วยเครื่อง GC เพื่อการวิจัยและพัฒนา

       4.1 GC-MS profile ราคาเริ่มต้นที่ 2,500 บาทต่อตัวอย่าง

       4.2 Solid Phase Microextraction GC-MS profile ราคาเริ่มต้นที่ 3,000 บาทต่อตัวอย่าง

       4.3 GC-FID ราคาเริ่มต้นที่ 1,500 บาทต่อตัวอย่าง

5. บริการวิเคราะห์ปริมาณสารด้วยเครื่อง HPLC-UV, PDA, Fluorescence, RI เพื่อการวิจัยและพัฒนา

       5.1 วิเคราะห์ตามวิธีที่ลูกค้าต้องการ

       5.2 สืบค้นและพัฒนาวิธีวิเคราะห์

6. บริการวิเคราะห์ปริมาณสารด้วยเครื่อง LC-MS เพื่อการวิจัยและพัฒนา

7.  บริการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง Differential Scanning Calorimetry (DSC) และ Thermogravimetric Analyzer (TGA)

8.  บริการวิเคราะห์ Proteomics ด้วยเครื่อง Nano LC-Orbitrap-MS/MS (ขณะนี้ยังไม่เปิดรับบริการบุคคลนอกคณะ)

      8.1 ขั้นตอนการรับบริการวิเคราะห์ Proteomics

      8.2 Sample Requisition Form

 

Please contact : Central Instrument Facility Faculty of Science, Mahidol University
Chaloemprakiet Building, 6th Floor, Room K629, Faculty of Science, Mahidol University, 272 Rama VI Rd., Ratchathewi, Bangkok 10400 Thailand

Phone : +66 (0)2-201-5973 (ธุรกรรมการเงิน), 5970 (บริการให้คำปรึกษา)
Fax : +66 (0)2-201-5972
Email : sccif@mahidol.ac.th