2020-12-3_4_GC Workshop


3-4 ธันวาคม 2563

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง

“อบรมวิธีการใช้งานเครื่องวิเคราะห์แก๊สชีวมวลและสารอินทรีย์ด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟฟี่” โดย World Saim Group Co., Ltd.

เวลา: 09:00 -16:00 ณ. ห้อง K642 (บรรยาย) และ ห้อง K638 (ปฏิบัติการ)