ข่าวและกิจกรรม

ประกาศหน่วยเครื่องมือกลาง

เปิดให้บริการเครื่องมือและน้ำบริสุทธิ์ ตามประกาศคณะวิทยาศาสตร๋ มหาวิทยาลัยมหิดล

ตั้งแต่ 4 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

รายละเอียด

 


ประกาศคณะวิทยาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่อง ” ประกาศคณะวิทยาศาสตร๋ เรื่อง แนวทางในการปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากร และมาตรการการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” ฉบับที่ 20 และ 21

รายละเอียด: ฉบับที่ 20, ฉบับที่ 21

 


3-4 ธันวาคม 2563

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง

“วิธีการใช้งานเครื่องวิเคราะห์แก๊สชีวมวลและสารอินทรีย์ด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟฟี่” โดย World Siam Group Co., Ltd.

เวลา: 09:00 -16:00 ณ. ห้อง K642 (บรรยาย) และ ห้อง K638 (ปฏิบัติการ)

ลงทะเบียนได้ที่: link