ข่าวและกิจกรรม

ประกาศหน่วยเครื่องมือกลาง คณะวิทยาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

เรื่อง ” บริการใช้เครื่องมือ CIF 24 ชั่วโมง โดยการยืมกุญแจห้องปฏิบัติการ

รายละเอียด

รายการเครื่องมือ


26 กุมภาพันธ์ 2563

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง

หลักการ เทคนิค และ การใช้งานเครื่อง Differential Scanning Calorimeter (DSC) และ Thermal Gravimetric Analyze (TGA)” โดย PerkinElmer Co., Ltd.

เวลา: 08:45 -16:00 ณ. ห้อง K642 (บรรยาย) และ ห้อง K652 (ปฏิบัติการ)

รายละเอียด


25 พฤศจิกายน 2562

สัมมนา เรื่อง

SCIEX Innovation Seminar 2019” โดย Saengvith Science Co., Ltd.

เวลา: 09:15 -12:30 ณ. ห้อง K642 (บรรยาย)

รายละเอียด


19 พฤศจิกายน 2562

สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง

“หลักการและเทคนิคการใช้เครื่องแมสสเปคโทรมิเตอร์ความละเอียดสูง (Orbitrap™ HRAM Technology)” โดย บริษัท ซายน์ สเปค จำกัด

เวลา: 09:30 -12:00 ณ. ห้อง K642 (บรรยาย)

รายละเอียด  /เอกสารประกอบการบรรยาย: 1, 2