ช่องทางการชำระเงิน

ปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์ ได้รองรับการชำระเงินหลายช่องทาง ดังนี้

Service Payment – Anchor Express


 • เงินสด (Cash)
  ชำระได้ที่ห้องงานคลังและพัสดุ ในวันทำการ เวลา 08.30 – 14.30 น.
 • เคาน์เตอร์ธนาคาร (Counter Bank)
  ชำระผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ประเภทกระแสรายวัน
  ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยมหิดล”  เลขที่ 016-300325-6
 • บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือ (Mobile Banking) ได้ 2 วิธี
  1. ชำระผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ประเภทออมทรัพย์
  ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยมหิดล”   เลขที่ 016-210322-3
  2. สแกนจ่ายผ่าน QR Code PromptPay ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยมหิดล”
  เมื่อชำระเงินแล้ว เข้าไปกรอก แบบฟอร์มแจ้งชำระเงิน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จรับเงินให้ต่อไป

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร.02-201-5065