logoSC

Mahidol Science Sustainable Development Goals (SDGs)

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม MAHIDOL SCIENCE : INSPIRING THE FUTURE เปิดเวทีเสวนาพิเศษ FROM BASIC SCIENCE TO BUSINESS MANAGEMENT เล่าประสบการณ์เด็กวิทย์บนเส้นทางอาชีพด้านการบริหารจัดการธุรกิจ พร้อมมอบทุนแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4

24 สิงหาคม 2565 งานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม MAHIDOL SCIENCE : INSPIRING THE FUTURE เปิดเวทีเสวนาพิเศษ FROM BASIC SCIENCE TO BUSINESS MANAGEMENT บอกเล่าประสบการณ์บนเส้นทางการทำงานด้านบริหารจัดการธุรกิจ โดยได้รับเกียรติจาก คุณณัฐพล วิมลเฉลา กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากร และพร้อมกันนี้ได้มอบทุนส่งเสริมทักษะผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยสนับสนุนเป็นค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่สนใจเรียนรู้การทำงานในการบริหารองค์กรบริษัทจำนวน 3 ทุน ณ L-02 ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล (พญาไท)

โดยมีนักศึกษาผู้ได้รับทุนดังนี้
1. นายเฉลิมเกียรติ ยะพลหา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาคณิตศาสตร์
2. นางสาวกชกร ผ่องใส นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาพฤกษศาสตร์
3. นางสาวจินต์จุฑา ภาคพร นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

ภาพข่าว: https://science.mahidol.ac.th/news/aug65-24_02