อบรมงานคลังและพัสดุ

meeting2

 

 

 

 

 


bulletpoint อบรมงานคลังและพัสดุออนไลน์ผ่าน Webex วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (ว 89) new-icon
bulletpoint อบรมงานคลังและพัสดุ วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 (พัสดุ)
bulletpoint อบรมงานคลังและพัสดุ วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 (ทุนการศึกษา)
bulletpoint อบรมงานคลังและพัสดุ วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 (ทุนวิจัย)
bulletpoint อบรมงานคลังและพัสดุ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 (พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560)
bulletpoint อบรมงานคลังและพัสดุ วันที่ 28 มีนาคม 2560
bulletpoint อบรมงานคลังและพัสดุ วันที่ 15 มีนาคม 2560 (การเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย 2560)
bulletpoint อบรมงานคลังและพัสดุ วันที่ 12 พฤษภาคม 2559
bulletpoint อบรมงานคลังและพัสดุ วันที่ 18 พฤษภาคม 2558
bulletpoint อบรมงานคลังและพัสดุ วันที่ 4 กรกฎาคม 2557
bulletpoint อบรมงานคลังและพัสดุ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
bulletpoint อบรมงานคลังและพัสดุ วันที่ 27 มิถุนายน 2556
bulletpoint อบรมงานคลังและพัสดุ วันที่ 10 สิงหาคม 2555