บริการทางวิชาการทักษะทางพยาธิวิทยา

(Academic services of Pathological skills)

บริการทางวิชาการทักษะทางพยาธิวิทยา
(Academic services of Pathological skills)

ให้บริการทักษะทางพยาธิวิทยา เพื่อการศึกษาเรียนรู้และวินิจฉัยทางพยาธิวิทยา

ประเภทการให้บริการฯ
  • Tissue Preparation
  • Tissue Processing
  • Paraffin Sectioning
  • Frozen Sectioning
  • H&E Staining
  • Special Staining
  • Immunohistochemistry (IHC)
  • Immunofluorescence assay (IFA)
  • Gross Specimen
  • Interpretation

Contact :

รศ.ดร. ประสิทธิ์ สุวรรณเลิศ
(Assist.Prof Dr. Prasit Suwannalert, Ph.D.)
Phone : 02-2015550
Email : prasit.suw@mahidol.ac.th

Send message via your Messenger App