MUSC SYNERGY

เรียนวาดเพื่อเรียนรู้

199.00 ฿
ผู้แต่ง : ศศิวิมล โฉมเฉลา แสวงผล

จัดพิมพ์โดย ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และเครือข่ายวิทย์สานศิลป์
พิมพ์ครั้งที่ 3 (2559)
106 หน้า ปกอ่อน เนื้อในขาวดำ ภาพประกอบสี่สี ขนาด 21×14.5 ซม.
ราคา 199 บาท ส่งฟรีทั่วประเท

สนใจสั่งซื้อโทร. 02 201 5105

เรียนวาดเพื่อเรียนรู้ ISBN 974-11-0521-5
——————————————————
หนังสือ “เรียนวาดเพื่อเรียนรู้ Learning by Drawing” เป็นหนังสือเกี่ยวกับหลักการการวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ เช่น ภาพพืช ภาพสัตว์ ภาพประกอบทางการแพทย์ ภาพธรณีวิทยา ภาพเชิงโบราณคดี ฯลฯ เนื้อหาหนังสืออธิบายว่าภาพวาดทางวิทยาศาสตร์ต่างจากภาพศิลปะอื่นอย่างไร ทำไมต้องวาดภาพ ทำไมไม่ใช้ภาพถ่าย อธิบายขั้นตอนการวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ การให้แสงเงาด้วยหมึก ดินสอ สีน้ำ และอื่นๆ เข้าใจง่ายพร้อมภาพประกอบตลอดเล่ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิวิมล แสวงผล ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดอบรม “การวาดภาพทางวิทยาศาสตร์” เป็นครั้งแรกในประเทศไทยเพื่อเป็นวิชาเลือกสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีเมื่อปี พ.ศ. 2541 และในปีต่อมา เปิดการอบรมระยะสั้นสำหรับประชาชนทั่วไป ทำให้การวาดภาพประกอบสำหรับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เป็นที่รู้จักจากนักวิจัย ไปสู่เยาวชน และสังคมในวงกว้าง