logoSC

Mahidol Science Sustainable Development Goals (SDGs)

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะวิทย์ ม.มหิดล จับมือ บริษัท เมอร์ค จำกัด ลงนาม MOU พร้อมเปิดตัว M-LAB เพื่อพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมยกระดับคุณภาพชีวิต

12 มกราคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จับมือ บริษัท เมอร์ค จำกัด ผู้นำระดับโลกเรื่องการค้นคว้าทางเวชภัณฑ์ และเคมีภัณฑ์ของเยอรมนี ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) พร้อมเปิดตัว “M-LAB” Merck Life Science Experience Center ศูนย์รวมเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ และบริการเพื่อพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ตอบโจทย์ด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคมในประเทศไทย

บริษัท เมอร์ค จำกัด (Merck Limited) เป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกด้านการค้นคว้าทางเวชภัณฑ์ และเคมีภัณฑ์ของเยอรมนี ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2534 โดยการร่วมทุนระหว่างบริษัท เมอร์ค เคจีเอเอ ประเทศเยอรมนี และกลุ่ม บีกริม (ประเทศไทย) ปัจจุบันบริษัทดำเนินกิจการนำเข้าเคมีภัณฑ์และเวชภัณฑ์ จัดจำหน่ายให้กับโรงพยาบาล สถาบันการศึกษา และอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการค้นคว้าและยกระดับวงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Life Sciences) ในประเทศไทยให้เกิดคุณค่าสูงสุดต่อวงการวิจัยเคมีภัณฑ์และเวชภัณฑ์ในประเทศ โดยมีการพัฒนาและนำเสนอสารเคมีสำหรับการใช้งานในห้องปฏิบัติการและอุตสาหกรรมกว่า 300,000 รายการ และมีโรงงานผลิตทั่วโลกกว่า 65 แห่ง ภายใต้แบรนด์สินค้า Merck, Sigma-Aldrich, Supelco, Millipore และ Milli-Q บริษัทให้บริการลูกค้าในด้านเทคโนโลยีชีวภาพ, ยา, การวิจัยและพัฒนา, ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, แบตเตอรี่, ความปลอดภัยของอาหาร และสิ่งแวดล้อม

โดยในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิฑูร แสงศิริสุวรรณ รองคณบดี และ รองศาสตราจารย์ ดร.พสิษฐ์ ภควัชร์ภาณุรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารบริษัท เมอร์ค จำกัด นำโดย Mr. Seoc-Kyu Park, Head of Science and Lab Solutions Commercial in Thailand Vietnam and Philippines และ ดร.สุทธิดารักษ์ ชัยจันทร์ ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์และการตลาด ร่วมลงนาม โดยมีแขกผู้มีเกียรติ อาทิ ดร.ระพี บุญเปลื้อง รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐมพล วงศ์ตระกูลเกตุ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงหัวหน้าภาควิชา ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศ อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาธุรกิจ (BDU) และบุคลากรจากทั้ง 2 องค์กร ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

พร้อมรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Learn to Walk Before You Run: A Lesson from a Thai Supramolecular Chemist” ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ธันฐภัทร์ บุญช่วย อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นักวิจัยผู้ได้รับรางวัล Merck CST-TYCN for Sustainable Future Award 2023 มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และแนวคิดที่ตกผลึกจากการเติบโตบนเส้นทางอาจารย์นักวิจัย เพื่อจุดประกายแรงบันดาลใจในการทำงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน แก่อาจารย์ และนักวิจัยรุ่นใหม่ รวมถึงบุคลากร และนักศึกษา

และในการเปิดตัว “M-LAB” Merck Life Science Experience Center คณะผู้บริหารของคณะวิทยาศาสตร์และบริษัท เมอร์ค จำกัด ได้เข้าเยี่ยมชมอุปกรณ์และบริการต่าง ๆ สำหรับการวิจัย ณ ห้อง V104-105 อาคาร VentureClub@MUSC คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท โดยในโอกาสนี้ คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา ได้เข้าทดลองใช้เครื่องมือภายใน M-LAB ซึ่งครอบคลุมการศึกษาวิจัยด้านชีววิทยา จุลชีววิทยา และเคมี รวมถึงการวินิจฉัยต่าง ๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอีกด้วย ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อใช้บริการ M-LAB ได้ที่คุณพลเพชร ทองเกตุ โทรศัพท์ 089-185-8516 และ e-mail: polphet.thongket@external.merckgroup.com

นอกจากอุปกรณ์และบริการสนับสนุนด้านเทคนิคแล้ว M-LAB จะมีการจัดกิจกรรมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ เสวนาพิเศษโดยผู้ชนะรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ รวมถึงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการวิจัยด้านต่าง ๆ ให้กับอาจารย์ นักวิจัย บุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งอาจเป็นโอกาสในการต่อยอดความร่วมมือสู่การพัฒนานวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) ร่วมกันในอนาคต

ภาพข่าว: https://science.mahidol.ac.th/news/jan2567-12