คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีห้องสำหรับละหมาดอยู่ที่ ชั้น 1 อาคารสตางค์ มงคลสุข

The Muslim Prayer Room is located at the first floor of Stang Mongkolsuk Building