MUSC-TCU Neuroscience Symposium 2019

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จับมือ Tzu Chi University จัด MUSC-TCU Neuroscience Symposium 2019 แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านประสาทวิทยา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งจัด Public talk ถ่ายทอดความรู้สู่สังคม โดยความร่วมมือของหน่วยวิจัยประสาทวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Read more

บรรยายพิเศษ “หน้าสวยด้วยตัวเรา”

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับมูลนิธิวิทยวิวัฒน์ จัดการบรรยายพิเศษ “หน้าสวยด้วยตัวเรา” ให้กับประชาชนทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับมูลนิธิวิทยวิวัฒน์ จัดการบรรยายพิเศษ “หน้าสวยด้วยตัวเรา” เพื่อให้ความรู้กับประชาชนทั่วไปในเรื่องวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังความงามของใบหน้าและเทคโนโลยีทางการแพทย์เพื่อให้ใบหน้างามแลดูเป็นธรรมชาติและปลอดภัย โดยวิทยากรผู้มีความชำนาญซึ่งเป็นอาจารย์ประจำของคณะวิทยาศาสตร์ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา และ นายแพทย์สมพงษ์ นาคพินิจ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฎฐวี เนียมศิริ

Read more