ติดต่อมูลนิธิ

มูลนิธิวิทยวิวัฒน์

ที่ตั้งสำนักงาน:
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 272 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

https://goo.gl/maps/wtfmMfXGf6P7GdMP9