เครดิต :: MUIT Mahidol Facebook dsm MUSC-DSM ระบบใหม่ Click Here วิธีการย้ายไฟล์จาก GoogleDrive ไป OneDrive Click Here ยินดีต้อนรับ -- งานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี มีปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ทขัดข้อง
Computer Service : Call for help 02-201-5814
Slide แนวปฏิบัติและมาตรการในช่วงการระบาด
ของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
info-box-2
Manual Download

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและคู่มือใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆ

Read More
new3-350x215_edit
สถิติและรายงาน

งานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี

Read More
info-box-1
Student Portal

ข่าวการศึกษา กิจกรรมนักศึกษา

Read More
n7-1110x550_overlay
Events

งานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี

Read More
scedchannel
SCSD Channel

งานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี

Read More
n10-1110x550_overlay
ภาพข่าวกิจกรรม

งานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี

Read More
user_people_overlay
บุคลากร

งานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี

Read More

Upcoming Events

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2563

Helpdesk

News Update

covid19

แจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงนโยบาย Google Workspace

read more

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมโปรแกรม MATLAB Campus Wide License

read more

วิธีการย้ายไฟล์จาก GoogleDrive ไป OneDrive ด้วย Mover

read more