ติดต่อเราหน่วยบริการสุขภาพนักศึกษา
ตึก N ชั้น 1 ห้อง N 106/1
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 272 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400


เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยบริการสุขภาพนักศึกษา

นางสาวเตือนใจ ไขสาร
โทร. 0-2201-5203

โทรภายในคณะฯ 5203


เวลาทำการ
  เวลา 08.00-16.00 น. (ตารางออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
และจะประชาสัมพันธ์ผ่านทางประกาศคณะวิทยาศาสตร์)

 

ตารางออกตรวจของแพทย์ (เริ่ม 1 ต.ค. 2562)

 

ปรับปรุงล่าสุด : 24 พ.ค. 2565 Creative Commons License