คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการมหาลัยเด็ก

กลับมาอีกครั้งกับกิจกรรมโครงการมหาลัยเด็ก ซึ่งได้รับเสียงตอบรับไม่น้อยไปกว่าครั้งก่อนๆ โดยมีผู้ปกครองและเด็กๆ กว่า 60 คน ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมจนเต็มภายในเวลาไม่กี่นาที ในครั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการสนับสนุนของมูลนิธิคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) องค์กรความร่วมมือแลกเปลี่ยนทางวิชาการแห่งสหพันธรัฐเยอรมนี (DAAD) และบริษัทเชฟรอน ได้พาน้องๆ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 มาร่วมเรียนรู้เกี่ยวกับฝุ่น PM2.5 และการหาค่ากลางทางสถิติอย่างง่าย

Read more