การดำเนินการปรับปรุงสิทธิ์การใช้บริการด้าน IT ของศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล

ประชาสัมพันธ์การดำเนินการปรับปรุงสิทธิ์การใช้บริการด้าน IT ของศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล (ศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษา ก่อนปีการศึกษา 2562)

สามารถดูคู่มือการลงทะเบียนศิษย์เก่าได้ที่ https://muit.mahidol.ac.th/pdf/alumni/register-WeApp.pdf

ข่าวจากกองไอที มหาวิทยาลัยมหิดล https://muit.mahidol.ac.th/