ข่าวสารและกิจกรรม

ศิษย์เก่าแพทยศาสตร์ ม.ช. รุ่น 5 บริจาคเงินหนึ่งแสนบาท เข้ากองทุนอาจารย์สตางค์ฯ

ศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่รุ่นที่ 5 นำโดย พลโท นพ. ประวิชช์ ตันประเสริฐ (ผอ. ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฏเกล้า) พญ. กรรณิการ์ ตันประเสริฐ (อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวพระเกียรติ) ศ.พญ. สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต (ภาควิชาจักษุวิทยา คณแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี) และ

Read More