head
 

บทความวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคงของประเทศ

หัวข้อ ฉบับที่ วันที่
วิเคราะห์แสนยานุภาพล่าสุดของกองทัพรัสเซีย 19 / 61 1 - 15 ก.ค. 61
ปรากฏการณ์พลิกประวัติศาสตร์คาบสมุทรเกาหลี: ความหวังการรวมชาติ หรือสันติภาพบนทางแพร่ง 17 / 61 1 - 15 มิ.ย. 61
ปรากฎการณ์สึนามิเลือกตั้งมาเลเซียพลิกประวัติศาสตร์โค่นพรรครัฐบาล 16 / 61 16 - 31 พ.ค. 61
ถล่มซีเรีย...เกมส์การเมืองของประเทศมหาอำนาจ 14 / 61 15 - 30 เม.ย. 61
"ผู้นำเกาหลีเหนือเยือนจีน" สัญญาณเชิงบวกแห่งการรวมชาติบนคาบสมุทรเกาหลี? 13 / 61 1 - 15 เม.ย. 61
จีนกับการกลับไปสู่ "ผู้นำที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จ" อีกครั้ง 12 / 61 15 - 31 มี.ค. 61
สถานการณ์ความมั่นคงที่น่าจับตาในรอบปี ๒๕๖๐
11 / 61 1 - 15 มี.ค. 61
แนวคิด "เอเชีย-แปซิฟิก" สู่ "อินโด-แปซิฟิก": การสกัดกั้นเส้นทางการเติบโตของแดนมังกร
10 / 61 16 - 28 ก.พ. 61
การประชุม World Economic Forum (WEF) ๒๐๑๘
9 / 61 1 -15 ก.พ. 61
การพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ: ความท้าทายใหม่ของประชาคมอาเซียน
8 / 61 16 - 31 ม.ค. 61
America First: ยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐ ๒๐๑๗
7 / 61 1 - 15 ม.ค. 61
อนาคตของไทยและอาเซียนกับสังคมผู้สูงอายุ 6 / 61 16 - 31 ธ.ค. 60
แนวคิด “สิทธิในการกาหนดใจตนเอง (Right to Self - determination)” : อิสรภาพและความขัดแย้ง 4 / 61 16 - 30 ต.ค. 60
สถานการณ์โรฮีนจา “เหรียญสองด้าน” 1 / 61 1 - 15 ต.ค. 60
ประเมินสถานการณ์หลังผลการตัดสินของศาลอนุญาโตตุลาการถาวรในกรณีทะเลจีนใต้ 17 / 59 16 - 31 ก.ค.59
๑๖ ส.ค. ๕๙ ประชาร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง 16 / 59 1 - 15 ก.ค.59
Brexit : ทิศทาง โอกาส ทางเศรษฐกิจของไทย
15 / 59 16 - 30 มิ.ย.59
แนวทางการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ (Strategic Communication : STRATCOM) ของกองทัพไทย 14 / 59 1 -15 มิ.ย. 59
กลไกความร่วมมือระหว่างประเทศด้านความมั่นคงทางทะเล 13 / 59 16 - 31 พ.ค. 59
ไทยมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนรูปแบบการปฏิบัติการของ IS 12 / 59 1 - 16 พ.ค. 59
การปรับยุทธศาสตร์และนโยบายความมั่นคงของมหาอานาจ กับ ความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย 11 / 59 1 - 30 เม.ย. 59
เหตุการณ์ในเชิงภูมิรัฐศาสตร์สาคัญที่ส่งผลต่อความมั่นคงของเอเชียในปี พ.ศ.๒๕๕๙
10 / 59 16 - 31 มี.ค. 59
แนวโน้มสถานการณ์ความมั่นคงโลก ๒๐๑๖: สถานการณ์ความขัดแย้งที่น่าจับตามอง 9 / 59 16 - 29 ก.พ. 59
การปฏิรูปภาคส่วนความมั่นคง กับแนวโน้มการแข่งขันสะสมอาวุธในอาเซียน 8 / 59 16 - 31 ม.ค. 59
สถานการณ์ ๑๒ ปีไฟใต้: แนวทางนำสันติสุขเพื่อการอยู่ร่วมกัน
7 / 59 1 - 15 ม.ค. 59
“จุดเปลี่ยน” สถานการณ์ความมั่นคงไซเบอร์
6 / 59 16 - 31 ธ.ค.58
TPP & RCEP : ทางสองแพร่งของไทยบนหมากกลเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ
5 / 59 1 - 15 ธ.ค.58
Cooperative Security : จากการก่อการร้ายสู่ความมั่นคงแบบร่วมมือ
4 / 59 16 - 30 พ.ย. 58
การประเมินมาตรฐานและคุณภาพระดับสากล : กลไกที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ
3 / 59 1 - 15 พ.ย. 58
การเผชิญหน้าของสองมหาอานาจ : สัญญาณสู่สงครามโลกครั้งที่ ๓
2 / 59 16 - 31 ต.ค. 58
ภาพอนาคตประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ 23 / 58 1 -15 ก.ย. 58
การเปิดเจรจากับกลุ่ม ISIS ทางออกของปัญหาในอิรักและซีเรีย
22 / 58 16 - 31 ส.ค. 58
ประมงผิดกฎหมาย : ผลกระทบและทางออกของไทย ตอนที่ ๒
21 / 58 1 -15 ส.ค. 58
ประมงผิดกฎหมาย : ผลกระทบและทางออกของไทย ตอนที่ ๑
20 / 58 16 - 30 ก.ค.58
"อิหร่าน" พลิกหน้าประวัติศาสตร์ตะวันออกกลาง
19 / 58 1 - 15 ก.ค. 58
ปัจจัยแห่งความสำเร็จ-ล้มเหลว การตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตอนที่ ๒
18 / 58 16 - 31 มิ.ย. 58
รูปแบบ/ปัจจัยแห่งความสำเร็จ-ล้มเหลว การตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตอนที่ ๑
17 / 58 1 - 15 มิ.ย. 58
ทิศทางใหม่ของสถาปัตยกรรมด้านความมั่นคงในภูมิภาคเมื่ออินเดีย-จีนจับมือกัน
16 / 58 16 - 30 พ.ค. 58
สิงคโปร์โมเดล ถอดบทเรียนสู่ SME ของไทย 15 / 58 1 - 15 พ.ค. 58
Joko Widodo “โอบามาแห่งแดนอิเหนา”
14 / 58 16 - 30 เม.ย. 58
จุดกำเนิดของ ‘กลุ่มกบฏฮูตี’ ในเยเมน
13 / 58 1 - 15 เม.ย. 58
วิวัฒนาการเทคโนโลยีทางทหารของจีน: สันติภาพหรือความขัดแย้ง
12 / 58 16 - 31 มี.ค. 58
โอกาสและความก้าวหน้า “เศรษฐกิจดิจิตอล” ของไทย
11 / 58 1 - 15 มี.ค. 58
การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากบึงน้ำเค็ม : ทางออกใหม่ของพลังงานทดแทน
10 / 58 16 - 28 ก.พ. 58
ว่ำด้วย... World Economic Outlook ๒๐๑๕
9 / 58 1 - 15 ก.พ. 58
พลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์ สหรัฐฯ และคิวบา 8 / 58 16 - 31 ม.ค.58
วิกฤติเศรษฐกิจรัสเซีย: ตัวการคือชาติตะวันตก หรือระบบเศรษฐกิจการเมืองรัสเซีย 7 / 58 1 - 15 ม.ค.58
วิกฤตไครเมียสู่สงครามเย็นครั้งใหม่ ? 6 / 58 16 - 31 ธ.ค.57
ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น ๒๕๕๗ (Corruption Perceptions Index 2014) 5 / 58 1 - 15 ธ.ค.57
ยุทธศาสตร์การจัดตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ฯ 3 / 58 1 - 15 พ.ย.57
Ebola มหันตภัยของประชาคมโลก 2 / 58 16 - 31 ต.ค.57
พิราบขาวในกรงเล็บมังกร 1 /58 1 - 15 ต.ค.57
ปริศนา MH370 การค้นหาและการกู้ภัยของนานาชาติครั้งยิ่งใหญ่กับวาระซ่อนแร้น 26 / 57 24 - 30 มี.ค.57
CRIMEA : ปฐมบทครั้งใหม่แห่งสงครามยะเยือก 25 / 57 17 - 23 มี.ค.57
รัฐธรรมนูญของเมียนมาร์กับการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง และบทบาทของกองทัพ 24 / 57 10 - 16 มี.ค.57
การรุกคืบทางวัฒนธรรมสู่ "ศตวรรษแห่งเอเซีย" 23 / 57 3 - 9 มี.ค.57
บทบาทสหรัฐฯ ในมุมมองการปรับยุทธศาสตร์ความมั่นคงของญี่ปุ่น 22 / 57 24 ก.พ. - 2 มี.ค.57
ยุทธศาสตร์ปริทรรศน์ : ร่างยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐฯ 2014 21 / 57 17 - 23 ก.พ.57
อาเซียน : การประกาศเขตแสดงตนเพื่อการป้องกันภัยทางอากาศ หรือ ADIZ ของจีน 20 / 57 10 - 16 ก.พ.57
มองภาพรวมแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติญี่ปุ่น 19 / 57 3 - 9 ก.พ.57
แนวโน้มความมั่นคงโลก ปี 2014 : ผลสำรวจภัยคุกคามโลกและอันดับประเทศเสี่ยงละเมิดสิทธิมนุษยชน 18 / 57 27 ม.ค. - 2 ก.พ.57
แนวโน้มการแข่งขันสะสมอาวุธในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ 17 / 57 20 - 26 ม.ค.57
ปรากฏการณ์เอเชียสปริง (Asia Spring) 16 / 57 13 - 19 ม.ค.57
สรุปสถานการณ์ ๑๐ ปี ไฟใต้ : แนวทางนาสันติภาพคืนสู่ปลายด้ามขวาน 15 / 57 6 - 12 ม.ค.57
การปฏิรูปจีนยุคใหม่ : นโยบายหลักสู่นัยยะสาคัญต่อโลกและภูมิภาค 14 / 57 30 ธ.ค.56 - 5 ม.ค.57
นโยบายกลาโหม และความมั่นคงของฝรั่งเศสที่มีต่อภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 13 / 57 23 - 29 ธ.ค.56
สถานการณ์ฺำการซื้ออาวุธในอาเซียน 12 / 57 16 - 22 ธ.ค.56
การปฏิรูปของจีน : สู่กระบวนการเปลี่ยนแปลงในทศวรรษหน้า 11 / 57 9 - 15 ธ.ค.56
Bitcoin สกุลเงินดิจิตอล: บทเรียนใหม่เปลี่ยนโลกการเงินและภัยคุกคามความมั่นคง 10 / 57 2 - 8 ธ.ค.56
ยุทธศาสตร์ต่อต้านการก่อการร้ายของสหภาพยุโรป : ภาพอนาคตอาเซียน 9 / 57 25 พ.ย. - 1 ธ.ค.56
"แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง" หลังคำพิพากษาของศาลโลก 8 / 57 18 - 24 พ.ย.56
เทคโนโลยีโดรน : บทบาทจริยธรรมในการนามาใช้ 7 / 57 11 - 17 พ.ย.56
ความมั่นคงของชาติ vs เสรีภาพส่วนบุคคล บนโลกไซเบอร์ 6 / 57 4-10 พ.ย.56
Peace and War : บทเรียนจากอดีตสู่อนาคต 5 / 57 28 ต.ค. - 3 พ.ย.56
จับตาการประชุม "ASEAN Summit" ครั้งที่ 23 4 / 57 21 - 27 ต.ค.56
"ปฏิบัติการสร้างชื่อของขบวนการก่อการร้าย...อัลซาบับ" 3 / 57 14 - 20 ต.ค.57
พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฉบับใหม่ เส้นคั่น "เสรีภาพและความมั่นคง" 2 / 57 7 - 13 ต.ค.56
แนวทางการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย 1 / 57 30 ก.ย. - 6 ต.ค.56
กรณีซีเรีย และสัญญาณที่ส่งถึงนานาชาติ 50 / 56 23 - 29 ก.ย.56
เรือฟริเกต : เขี้ยวเล็บลำใหม่แห่งกองทับเรือไทย 48 / 56 9 - 15 ก.ย.56
ยุทธศาสตร์รัสเซีย ปี ๒๐๑๓ 47 / 56 2 - 8 ก.ย.56
ยุติการก่อการร้าย: ปากกาและหนังสือ คือ อาวุธที่ทรงพลัง 46 / 56 26 ส.ค. - 1 ก.ย.56
"ญี่ปุ่น" สมาชิกล่าสุดเข้าร่วมความตกลง TPP 45/ 56 19 - 25 ส.ค.56
ASEAN Connectivity – การพัฒนาระบบรางเพื่ออนาคตทางการค้าของประเทศไทย 44 / 56 12 - 18 ส.ค.56
ปีศาจร้ายแห่งท้องทะเล เขี้ยวเล็บกองทัพสหรัฐฯ 43 / 56 5 - 11 ส.ค.56
BIMSTEC เปิดประตู ASEAN สู่เอเชียใต้ 42 / 56 29 ก.ค. - 5 ส.ค.56
มุมมองยุทธศาสตร์: การเดินหน้าสู่ทวีปแอฟริกาของไทย 41 / 56 22 - 28 ก.ค.56
ความรุนแรงครั้งใหม่ในอียิปต์ 40 / 56 15 - 21 ก.ค.56
อิหร่าน : ภายใต้ผู้นำหัวปฏิรูป 37 / 56 24 - 30 มิ.ย.56
กองทัพไทยเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : แสดงศักยภาพสู่สายตานานาชาติ 36 / 56 17 - 23 มิ.ย.56
Sansha City : ยุทธศาสตร์ขยายพื้นที่ในทะเลจีนใต้ หรือเป็นเพียงยุทธศาสตร์เชิงสัญลักษณ์ ? 35 / 56 10 - 16 มิ.ย.56
การประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั งที่ ๒ 34 / 56 3 - 9 มิ.ย.56
หลักการความรับผิดชอบในการปกป้อง "Responsibility to Protect (RtoP)" 33 / 56 27 พ.ค. - 2 มิ.ย.56
ปากีสถาน : ทิศทางประเทศหลังการเลือกตั้ง 32 / 56 20 - 26 พ.ค.56
แนวโน้มสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนใต้ หลังการพูดคุยสันติภาพครั้งที่ ๓ 31 / 56 13 - 19 พ.ค.56
เมืองใหญ่กับผู้ก่อการร้ายภายในประเทศ (City vs Home-grown terrorists) 30 / 56 6 - 12 พ.ค.56
คดีปราสาทพระวิหาร: ในมุมมองของกัมพูชา 29 / 56 29 เม.ย. - 5 พ.ค.56
ศาลโลก : ข้อพิพาทพื้นที่รอบปราสาทพระวิหาร ไทย - กัมพูชา 28 / 56 22 - 28 เม.ย.56
การครอบครองนิวเคลียร์ : ปัจจัยการก่อเกิดของสงครามโลกครั้งที่ ๓ ? 27 / 56 15 - 21 เม.ย.56
ยุทธศาสตร์การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงแห่งอาเซียน ๒๐๑๕ 26 / 56 8 - 14 เม.ย.56
เกาหลีเหนือประกาศภาวะสงคราม : กลยุทธ์สงครามจิตวิทยา (เรื่องเก่า เล่าใหม่) หรือสงครามที่รอวันอุบัติ 25 / 56 1 - 7 เม.ย.56
กลไกระงับข้อพิพาทเขตแดนของอาเซียน 24 / 56 25 - 31 มี.ค.56
กรณีพิพาทเส้นเขตแดนและพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนในอาเซียน 23 / 56 18 - 24 มี.ค.56
นโยบายบริหารประเทศสมัยที่ 2 ของประธานาธิบดีบารัค โอบามา 22 / 56 11 - 17 มี.ค.56
เรือรบแห่งศตวรรษใหม่ : นโยบายการหันหัวเรือของสหรัฐฯ สู่เอเชีย 21 / 56 4 - 10 มี.ค.56
การเลื่อนไหลของระบบเศรษฐกิจโลก (๒) : เมื่อเงินหยวนเข้าแทนที่ ดอลล่าร์สหรัฐฯ และ ยูโร 20 / 56 25 ก.พ. - 3 มี.ค.56
ประเทศไทยกับกรณี THE SOUTH CHINA SEA ตอนที่ ๒ 19 / 56 18 - 24 ก.พ.56
การบริหารจัดการพื้นที่บริเวณชายแดน กรณีศึกษาชายแดนไทย - กัมพูชา 18 / 56 11 - 17 ก.พ.56
"รั้วของชาติ" สู่ต้นแบบสังคมคาร์บอนต่ำ 17 / 56 4 - 10 ก.พ.56
ความรุนแรงในตะวันออกกลาง กรณีลิเบีย VS ซีเรีย 16 / 56 28 ม.ค. - 3 ก.พ.56
การเลื่อนไหลของระบบเศรษฐกิจโลก: การเปิดพื้นที่เพื่อประเทศกำลังพัฒนา 15 / 56 21 - 27 ม.ค.56
ประเทศไทยกับกรณี THE SOUTH CHINA SEA 14 / 56 14 - 20 ม.ค.56
ข้อพิพาทพรมแดนไทย – กัมพูชา : กรณีปราสาทพระวิหาร 13 / 56 7 - 13 ม.ค.56
ประมวลสถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียในรอบปี ๒๕๕๕ 11 / 56 24 - 30 ธ.ค.55
ว่าด้วยอิสราเอลและปาเลสไตน์ 10 / 56 17 - 23 ธ.ค.55
พระราชดำรัสของในหลวงสู่แนวคิดความสามัคคีของคนในชาติ 9 / 56 10 - 16 ธ.ค.55
ถอดรหัส TPP และ RCEP ที่มีสหรัฐฯ และจีนเป็นมหาอานาจบน "หมากกระดานโลก" 8 / 56

3 - 9 ธ.ค.55

ประเทศไทยกับการเยือนของผู้นาประเทศมหาอานาจโลก 7 / 56 26 พ.ย. - 2 ธ.ค.55
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ เยือนอาเซียน : โอกาสต่อไทยและเมียนมาร์ 6 / 56 19 - 25 พ.ย.55
Single Market : AEC ไทย...พร้อมแล้วหรือยัง 5 / 56 12 - 18 พ.ย.55
แนวคิดในการดำเนินนโยบายของรัฐบาลอเมริกัน 4 / 56 5 - 11 พ.ย.55
การนำเสนอแนวคิด การ "คงไว้" หรือ "ยกเลิก" พ.ร.ก.ฉุกเฉินต่อสถานการณ์ ๓ จชต. 3 / 56 29 ต.ค. - 4 พ.ย.55
กระบวนการสันติภาพโมโร กับสถานการณ์ จชต.ของไทย 2 / 56 22 - 28 ต.ค.55
" นโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ " 1 / 56 15 - 21 ต.ค.55
     
     

Home | Webmail | Student Live@EDU| Search | Sitemap | Intranet | Contact Us | VPN | FB in MU | witter in MU


© 2010 Faculty of Science, Mahidol University

272 Rama VI Road, Ratchathewi District, Bangkok 10400, THAILAND
Tel: +66 2201 5033 Fax: +66 2201 5072
Webmaster : wannapa.som@mahidol.ac.th