วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 59 ปี

สไลด์ประกอบการบรรยายปาฐกถาศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ครั้งที่ 24
"วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการขับเคลื่อนอนาคตประเทศไทย 4.0"
โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเรียนเชิญศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน อาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทุกท่านร่วมเป็นเกียรติ ในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 59 ปี วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560

พิธีการสักการะรูปหล่อศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ณ บริเวณอนุสรณ์สถานลานตึกกลม
08:30 - ผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา วางพวงมาลัยสักการะรูปหล่อศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข
พิธีทำบุญ ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
09:45 - 11.00 - พิธีสงฆ์ โดยพระสงฆ์จากวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ปาฐกถาศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ณ ห้อง L01 ตึกกลม
11:30 - 12:30

- ร่วมฟังปาฐกถาศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ครั้งที่ 24 "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการขับเคลื่อนอนาคตประเทศไทย 4.0" โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

พักรับประทานอาหาร
12:30 - 13.30 - แขกผู้มีเกียรติและอาจารย์ผู้ใหญ่ ณ ห้อง K 103 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
- บุคลากร ณ ใต้โถงตึกกลม
มอบรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น คณาจารย์ นักศึกษา ผู้ปฏิบัติงาน ณ ห้อง L01 ตึกกลม
13:45 - 16:00

- พิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2559-2560

- พิธีมอบรางวัลอาจารย์ตัวอย่างประจำปี 2559 – 2560 ของสภาอาจารย์

- การแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ผู้ปฏิบัติงาน และนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ในปี 2559-2560

Adisak

ข้าราชการบำนาญ กรมทรัพยากรธรณี

Pawinee

นายกสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย และ Research Platform Leader, ศูนย์นวัตกรรม (Global Innovation Incubator) บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

Surasak

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Maleeya

ที่ปรึกษาภาคชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Pornthep

ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ  (องค์การมหาชน)

Teeraluck

ที่ปรึกษาคณบดีคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Wiwat

ผู้อำนวยการศูนย์นโยบายและการจัดการสุขภาพ